Investors Relations
EnglishSvenska

« Back

ZetaDisplay förvärvar Gauddi BV - ökar takten i sin internationella expansion

2019-10-10

Malmö-ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) förvärvar Gauddi BV med en nettoomsättning på 49 miljoner SEK (2018), och med återkommande intäkter (SaaS) på 41% samt en EBITDA om 8,2 miljoner SEK. Gauddi kommer att integreras i ZetaDisplay BV från den 10 oktober 2019. Genom förvärvet blir ZetaDisplay även den ledande Digital Signage-aktören i Benelux, och ökar takten i sin internationella expansion. Gauddi betjänar också en kundbas i USA genom ett eget kontor i Baltimore.

I transaktionen ingår en kontantersättning om 52,7 miljoner och en ytterligare prestationsbaserad betalning för helårsresultat 2019 av upp till 18,4 miljoner SEK. Förvärvet finansieras genom tillgängligt kassaflöde. ZetaDisplay har efter det slutförda förvärvet, utifrån proforma, en nettoförsäljning om 488 miljoner SEK, en EBITDA om 56 miljoner SEK och en försäljningsandel av kontrakterade tjänster om 143 miljoner SEK, motsvarande 29% av omsättningen.

"Vi befinner oss på en marknad med stark underliggande tillväxt där ökade kundkrav på internationell etablering och hantering av komplexa Digital Signage lösningar främjar en konsolidering. Gauddi är ett viktigt komplement till vår befintliga verksamhet. Vi siktar på en skalbar integration och verksamhet eftersom båda bolag delar liknande mjukvara och har en kompletterande kundbas. Detta kommer att skapa direkt värde för våra kunder och förbättra vår marknadsposition", kommenterar Per Mandorf, VD och koncernchef för ZetaDisplay. "Vi har en stark finansiell ställning efter det nyligen lanserade obligationslånet om 300 miljoner kronor. Vi planerar att stärka vår ledande position på den europeiska marknaden, där ytterligare förvärv är del av strategin", avslutar Per Mandorf.

"ZetaDisplay BV och Gauddi BV är två företag med unika och kompletterande erbjudanden. Tillsammans kan vi utvecklas till en fullserviceleverantör med en ökad internationell närvaro. Vi kan erbjuda kompletta Digital Signage lösningar i teknikens framkant till befintliga och nya kunder", säger Theo Wieckardt, VD för Gauddi BV. Företagsledningen med Theo Wieckardt och Edo Sleutelberg kommer att fortsätta arbeta för den sammanslagna verksamheten.

Transaktionsinformation

ZetaDisplay BV har förvärvat samtliga aktier i Gauddi BV mot kontant betalning. Om vissa fastställda prestationströsklar uppnås för helåret 2019 kan en tilläggsköpeskilling upp till cirka 18,4 miljoner kronor utgå. ZetaDisplay har rätt att betala upp till cirka SEK 10,8 miljoner SEK av tilläggsköpeskillingen i form av stamaktier i ZetaDisplay AB.

Om Gauddi

Gauddi BV grundades 1998 och är den näst största leverantören av Digital Signage lösningar i Benelux med 25 anställda och försäljning i mer än 30 länder. Företaget är baserat i Moordrecht, nära Rotterdam i Nederländerna och är också representerat med ett eget kontor i Baltimore, USA.

Malmö, 10 oktober 2019

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019 kl 08:00.

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, VD och koncernchef
Telefon +46 704-25 82 34 
E-mail per.mandorf@zetadisplay.com  

Ola Burmark, CFO
Telefon +46 708-21 57 86 
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

 Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en totalleverantör av visuella kommunikationslösningar för att påverka beteende i en fysisk butiks- eller kontorsmiljö. Bolaget grundar sin verksamhet på en djup förståelse av mänskligt handlande i beslutssituationer. ZetaDisplay levererar sina insikter med hjälp av en smart teknisk plattform som genererar engagerande digitala skärmlösningar. Det totala erbjudandet omfattar strategi, planering, mjukvara, hårdvara, installation samt innehållsproduktion, analys, teknisk support och tjänster.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 400 MSEK och sysselsätter 140 medarbetare vid åtta kontor i sex europeiska länder. Bolaget övervakar och servar hos kund över 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com

Bilaga