Investors Relations
EnglishSvenska

Investor Relations

Thinking beyond the screen

ZetaDisplay har varit ett börsnoterat bolag sedan 2011. Bolaget publicerar relevanta nyheter till finansmarknaderna i tid, korrekt och transparent.

Placeholder

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare som skapar synliga värden för vår internationella kundbas.

2020-02-07

ZetaDisplay; Bokslutskommuniké januari - december 2019

ZetaDisplay fortsätter att växa som mjukvaru- och tjänsteföretag och investerar för framtiden Oktober – december 2019 Nettoomsättningen ökade med 10 % till 144,3 (130,9) MSEK SaaS-intäkter (repetitiva) ökade med 24% till 40,0 (32,3) MSEK ARR (Annual recurring revenue) ökade med 28 % till 165,5

 

 

 

VARFÖR ZETADISPLAY

Vår produkt är mycket visuell.
Skärmen, displayen, TV:n; vad du än vill kalla den är den din portal till vår värld av kompetens.
Vår magi sker bakom skärmen och detta är hur vi utmärker oss.