Investors Relations
EnglishSvenska

Investor Relations

Thinking beyond the screen

ZetaDisplay har varit börsnoterat sedan 2011 och avnoterades den 8:e oktober 2021. Med ett obligationslån kvar i marknaden publicerar publicerar bolaget fortsatt relevanta nyheter till finansmarknaderna i tid, korrekt och transparent.

Placeholder

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare som skapar synliga värden för vår internationella kundbas.

2022-05-17

Delårsrapport Januari – Mars 2022

Fortsatt tillväxt under första kvartalet Januari - Mars 2022 Nettoomsättningen ökade med 26,7 % till 111,2 (87,8) MSEK SaaS-intäkter ökade med 17,0 % till 47,0 (40,1) MSEK EBITDA uppgick till 5,4 (11,4) MSEK Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 8,3 (13,3) MSEK ARR uppgick

 

 

 

VARFÖR ZETADISPLAY

Vår produkt är mycket visuell.
Skärmen, displayen, TV:n; vad du än vill kalla den är den din portal till vår värld av kompetens.
Vår magi sker bakom skärmen och detta är hur vi utmärker oss.