Investors Relations
EnglishSvenska

Investor Relations

Thinking beyond the screen

ZetaDisplay har varit ett börsnoterat bolag sedan 2011. Bolaget publicerar relevanta nyheter till finansmarknaderna i tid, korrekt och transparent.

Placeholder

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare som skapar synliga värden för vår internationella kundbas.

2021-09-15

Kallelse till extra bolagsstämma i ZetaDisplay AB (publ)

Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ), org.nr 556603-4434 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 oktober 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer ZetaDisplays extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning

 

 

 

VARFÖR ZETADISPLAY

Vår produkt är mycket visuell.
Skärmen, displayen, TV:n; vad du än vill kalla den är den din portal till vår värld av kompetens.
Vår magi sker bakom skärmen och detta är hur vi utmärker oss.