Investors Relations
EnglishSvenska

« Back

IDAG INLEDS SISTA NYTTJANDEPERIODEN FÖR TECKNINGSOPTIONER I ZETADISPLAY (ZETA TO 1)

2019-09-02

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar för innehavare av ZETA TO 1 att den sista nyttjandeperioden nu inletts. 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1,05 stamaktier i ZetaDisplay till teckningskurs 11,43 SEK per aktie under perioden 2 – 30 september 2019.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 26 september 2019, alternativt nyttjas för teckning senast den 30 september 2019, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner. I det fall samtliga utestående ZETA TO 1 blir nyttjade kommer ZetaDisplay att tillföras cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader.

Handel med teckningsoptioner (ZETA TO 1)

Det är möjligt att köpa och sälja teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market t o m den 26 september 2019 varefter handel med teckningsoptionerna upphör. Teckningsoptioner som inte utnyttjats per den 30 september 2019 förfaller. Teckningsoptionerna har kortnamnet ZETA TO1 och ISIN-koden SE0008966279.

För dig som har dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring

Om du har dina optioner förvaltarregistrerade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare, som ger instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. Du har möjlighet att teckna aktier under perioden 2 – 30 september 2019. För mer information och vidare instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare/ bank/nätmäklare i god tid, eller besök deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken ”Erbjudanden” eller snarlikt. Tänk på att förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptioner i god tid innan teckningstiden löper ut, ofta flera dagar innan.

För dig som har dina teckningsoptioner direktregistrerade på ett VP-konto

För dig som har dina teckningsoptioner direktregistrerade på VP-konto kommer en förtryckt anmälningssedel skickats ut postalt med en sammanfattning av villkor för ZETA TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå på ZetaDisplays hemsida (www.zetadisplay.com) och på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Samtidigt som anmälningssedel skickas in till Erik Penser Bank AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Du kan även scanna/fotografera av anmälningssedeln och maila den till emission@penser.se. Teckningsoptioner kan omvandlas till interimsaktier (IA) efter teckning under perioden 2 – 30 september 2019 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Erik Penser Bank tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln.

Omvandling av interimsaktier till aktier sker efter registrering av emissionen hos Bolagsverket vilket beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna samt anmälningssedel finns även att tillgå på ZetaDisplays hemsida, ir.zetadisplay.com

 

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank -  Magnus Bäckström
Telefon: +46 (0)8 463 80 19
E-mail:  magnus.backstrom@penser.se

Ola Burmark, CFO
Telefon: +46 708-21 57 86
E-mail: ola.burmark@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en totalleverantör av visuella kommunikationslösningar för att påverka beteende i en fysisk butiks- eller kontorsmiljö. Bolaget grundar sin verksamhet på en djup förståelse av mänskligt handlande i beslutssituationer. ZetaDisplay levererar sina insikter med hjälp av en smart teknisk plattform som genererar engagerande digitala skärmlösningar. Det totala erbjudandet omfattar strategi, planering, mjukvara, hårdvara, installation samt innehållsproduktion, analys, teknisk support och tjänster.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 400 MSEK och sysselsätter 140 medarbetare vid åtta kontor i sex europeiska länder. Bolaget övervakar och servar hos kund över 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com

 

Bilagor