Investors Relations

« Back

Årsredovisningen för 2022 offentliggjord

2023-04-28

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2022, avgiven av styrelsen, har offentliggjorts och finns bilagd denna pressrelease samt publicerats på koncernens IR webbplats https://ir.zetadisplay.com/sv/financial-reports. En kortare engelsk version finns också tillgänglig.

Malmö, 28 april 2023

 

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 08.00 CET.

 

Kommande rapporttillfällen
29-31 Maj - Q1 delårsrapport, januari - mars 2022

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon: +46-704-25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Michael van Straten, CFO
Telefon: +45-538-482 83
E-Mail: michael.vanstraten@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication
Mobile: +46 709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com


Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande aktör i Europa och vi möjliggör den digitala upplevelsen i fysiska miljöer genom kommunikationslösningar och tjänster på en skalbar mjukvaruplattform. Våra digitala lösningar förstärker kund- och besöksupplevelse, ökar försäljning, effektiviserar nyhetsförmedling samt bidrar till ökad lojalitet och engagemang genom digital visualisering av kommunikation i butiker, på restauranger, vid resor, i offentliga miljöer samt på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter +500 Mkr och sysselsätter 220 medarbetare i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget över 85 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av det brittiska investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com

 

 

Bilagor