Finansiell information

Vi vill ge bra service till våra aktieägare. Här kan du se aktieinformation och finansiella rapporter som hjälp att sätta ZetaDisplays finansiella resultat i perspektiv.

Senaste meddelanden

2017-06-20
ZetaDisplay: ZetaDisplay signs a new agreement with Finnavia in Finland

2017-06-20
ZetaDisplay: ZetaDisplay tecknar ett nytt avtal med Finnavia i Finland

Evenemang och presentationer

2017-08-16
Delårsrapport januari-juni 2017

2017-11-09
Delårsrapport januari-september 2017

Rapporter

Delårsrapport januari-mars 2017 PDF 423.8 KB Lägg filer i dokumentmappen
Årsredovisning 2016 PDF 7.6 MB Lägg filer i dokumentmappen
Bokslutskommuniké 2016 PDF 1.5 MB Lägg filer i dokumentmappen
Delårsrapport januari-september 2016 PDF 394.0 KB Lägg filer i dokumentmappen
Delårsrapport januari-juni 2016 PDF 674.2 KB Lägg filer i dokumentmappen
Lägg filer i dokumentmappen = Lägg filer i dokumentmappen