Finansiell information

Vi vill ge bra service till våra aktieägare. Här kan du se aktieinformation och finansiella rapporter som hjälp att sätta ZetaDisplays finansiella resultat i perspektiv.

Senaste meddelanden

2018-01-16
ZetaDisplay: Signed a contract worth SEK 3,5 million for Digital Signage and Electronic Shelf Labels (ESL)

2018-01-16
ZetaDisplay: Tecknar avtal värt 3,5 miljoner kronor avseende Digital Signage och elektroniska hyllkantsetiketter (ESL)

Evenemang och presentationer

2018-02-22
Bokslutskommuniké 2017

2018-04-25
Årsredovisning 2017

Rapporter

Delårsrapport januari-september 2017 PDF 1.6 MB Lägg filer i dokumentmappen
Delårsrapport januari-juni 2017 PDF 498.5 KB Lägg filer i dokumentmappen
Delårsrapport januari-mars 2017 PDF 423.8 KB Lägg filer i dokumentmappen
Årsredovisning 2016 PDF 7.6 MB Lägg filer i dokumentmappen
Bokslutskommuniké 2016 PDF 1.5 MB Lägg filer i dokumentmappen
Lägg filer i dokumentmappen = Lägg filer i dokumentmappen