Finansiell information

Vi vill ge bra service till våra aktieägare. Här kan du se aktieinformation och finansiella rapporter som hjälp att sätta ZetaDisplays finansiella resultat i perspektiv.

Senaste meddelanden

2018-05-21
ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 21 maj 2018

2018-05-21
ZetaDisplay: Delårsrapport januari—mars 2018

Evenemang och presentationer

2018-08-16
Delårsrapport januari – juni 2018

2018-11-08
Delårsrapport januari-september 2018

Rapporter

Delårsrapport januari-mars 2018 PDF 1.4 MB Lägg filer i dokumentmappen
Årsredovisning 2017 PDF 6.4 MB Lägg filer i dokumentmappen
Bokslutskommuniké 2017 PDF 604.8 KB Lägg filer i dokumentmappen
Delårsrapport januari-september 2017 PDF 1.6 MB Lägg filer i dokumentmappen
Delårsrapport januari-juni 2017 PDF 498.5 KB Lägg filer i dokumentmappen
Lägg filer i dokumentmappen = Lägg filer i dokumentmappen