Finansiell information

Vi vill ge bra service till våra aktieägare. Här kan du se aktieinformation och finansiella rapporter som hjälp att sätta ZetaDisplays finansiella resultat i perspektiv.

Senaste meddelanden

2017-10-18
ZetaDisplay: ProntoTV has signed an agreement worth SEK 5,5 million

2017-10-18
ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 5,5 miljoner kronor

Evenemang och presentationer

2017-11-09
Delårsrapport januari-september 2017

2018-02-22
Bokslutskommuniké 2017

Rapporter

Delårsrapport januari-juni 2017 PDF 498.5 KB Lägg filer i dokumentmappen
Delårsrapport januari-mars 2017 PDF 423.8 KB Lägg filer i dokumentmappen
Årsredovisning 2016 PDF 7.6 MB Lägg filer i dokumentmappen
Bokslutskommuniké 2016 PDF 1.5 MB Lägg filer i dokumentmappen
Delårsrapport januari-september 2016 PDF 394.0 KB Lägg filer i dokumentmappen
Lägg filer i dokumentmappen = Lägg filer i dokumentmappen