Investors Relations
EnglishSvenska

Största aktieägare

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 30 juni 2019, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

AKTIEÄGARE ANTAL STAMAKTIER TOTALT ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL % ANDEL AV RÖSTER %
Valeado AB (Virala Oy AB) 3 748 651 3 748 651 14,3 14,3
Anders Pettersson 2 713 567 2 713 567 10,3 10,3
Mats Johansson 2 563 468 2 563 468 9,8 9,8
Prioritet Capital AB 1 212 500 1 212 500 4,5 4,6
AMF Fonder 1 113 000 1 113 000 4,2 4,2
Magari Venture AS 1 100 000 1 100 000 4,2 4,2
Anders Moberg 1 056 251 1 056 251 4,0 4,0
Mats Leander 1 000 000 1 000 000 3,8 3,8
Martin Gullberg 802 500 802 500 3,1 3,1
Leif Liljebrunn 714 984 714 984 2,7 2,7
Nordea Fonder 616 215 616 215 2,3 2,3
LMD Beheer B.V (tidigare ägare Qyn B.V) 596 762 596 762 2,3 2,3
Mikael Hägg 590 274 590 274 2,2 2,2
Six Sis AG 533 107 533 107 2,0 2,0
Avanza Pension 451 641 451 641 1,7 1,7
SEB Life International 421 503 421 503 1,6 1,6
Manu Mesimäki 313 177 313 177 1,2 1,2
Bernt Larsson 299 783 299 783 1,1 1,1
Övriga aktieägare 6 427 661 6 427 661 24,6 24,6
Summa 26 275 044 26 275 044 100 100