Investors Relations
EnglishSvenska

Största aktieägare

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 30 juni 2021, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

AKTIEÄGARE

   

AKTIEÄGARE

TOTALT ANTAL AKTIER

ANDEL AV KAPITAL & RÖSTER %

Nidoco AB

3 748 651

13,7%

Anders Pettersson

3 306 641

12,1%

Mats Johansson

2 596 379

9,5%

Hanover Active Equity Fund II S.C.A. SICAV - RAIF

2 092 319

7,7%

Avanza Pension

1 220 384

4,5%

Anders Moberg

1 200 000

4,4%

AMF Fonder

1 176 227

4,3%

Magari Venture AS

1 100 000

4,0%

Mats Leander

1 015 000

3,7%

Leif Liljebrunn

766 012

2,8%

Martin Gullberg

609 696

2,2%

Mikael Hägg

600 000

2,2%

LMD Beheer B.V

596 762

2,2%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

476 219

1,7%

Andreas Morfiadakis

430 815

1,6%

SEB Life International

429 503

1,6%

Övriga aktieägare

5 919 700

21,7%

Summa

27 284 308

100%