Investors Relations
EnglishSvenska

Största aktieägare

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 31 december 2019, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

AKTIEÄGARE ANTAL STAMAKTIER TOTALT ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL % ANDEL AV RÖSTER %
Valeado AB (Virala Oy Ab) 3 748 651 3 748 651 14,0 14,0
Anders Pettersson 2 774 586 2 774 586 10,4 10,4
Mats Johansson 2 598 629 2 598 629 9,7 9,7
AMF Fonder 1 176 227 1 176 227 4,4 4,4
Anders Moberg 1 174 724  1 174 724 4,4 4,4
Magari Venture AS 1 100 000 1 000 000 4,1 4,1
Mats Leander 1 015 000 1 015 000 3,8 3,8
Prioritet Capital AB 812 500 812 500 3,0 3,0
Martin Gullberg 766 500 766 500 2,9 2,9
Leif Liljebrunn 742 628 742 628 2,8 2,8
Nordea Fonder 616 215 616 215 2,3 2,3
Avanza Pension 601 449 601 449 2,2 2,2
Mikael Hägg 600 000 600 000 2,2 2,2
LMD Beheer B.V (tidigare ägare Qyn B.V) 596 762 596 762 2,2 2,2
Six Sis AG 540 029 540 029 2,0 2,0
SEB Life International 421 503 421 503 1,6 1,6
Manu Mesimäki 313 177 313 177 1,2 1,2
Övriga aktieägare 7 201 431 7 201 431 26,8 26,8
Summa 26 800 011 26 800 011 100 100