Investors Relations
EnglishSvenska

Största aktieägare

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 31 mars 2020, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

AKTIEÄGARE TOTALT ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL % ANDEL AV RÖSTER %
Nidoco AB* 3 748 651 14,0 14,0
Anders Pettersson 3 006 641 11,2 11,2
Mats Johansson 2 613 629 9,8 9,8
Anders Moberg 1 200 000 4,5 4,5
AMF Fonder 1 176 227 4,4 4,4
Magari Venture AS 1 100 000 4,1 4,1
Mats Leander 1 015 000 3,8 3,8
Prioritet Capital AB 812 500 3,0 3,0
Six Sis AG 790 029 2,9 2,9
Martin Gullberg 760 500 2,8 2,8
Leif Liljebrunn 742 628 2,8 2,8
Avanza Pension 645 123 2,4 2,4
Mikael Hägg 600 000 2,2 2,2
LMD Beheer B.V (tidigare ägare Qyn B.V) 596 762 2,2 2,2
SEB Life International 429 503 1,6 1,6
Andreas Morfiadakis 427 575 1,6 1,6
Manu Mesimäki 313 177 1,2 1,2
Övriga aktieägare 6 822 066 25,5 25,5
Summa 26 800 011 100 100

*Namnändring från Valeado AB (Virala Oy Ab)