ID: UA-2768701-12
Investors Relations
EnglishSvenska

Största aktieägare

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 30 juni 2020, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

AKTIEÄGARE TOTALT ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL % ANDEL AV RÖSTER %
Nidoco AB (Virala Oy Ab) 3 748 651 13,7 13,7
Anders Pettersson 3 306 641 12,1 12,1
Mats Johansson 2 562 468 9,4 9,4
Anders Moberg 1 221 000 4,5 4,5
AMF Fonder 1 176 227 4,3 4,3
Magari Venture AS 1 100 000 4,0 4,0
Mats Leander 1 015 000 3,7 3,7
Six Sis AG 790 029 2,9 2,9
Martin Gullberg 760 500 2,8 2,8
Leif Liljebrunn 732 958 2,7 2,7
Avanza Pension 680 065 2,5 2,5
Mikael Hägg 600 000 2,2 2,2
LMD Beheer B.V (tidigare ägare Qyn B.V) 596 762 2,2 2,2
Prioritet Capital AB 512 500 1,9 1,9
Andreas Morfiadakis 430 815 1,6 1,6
SEB Life International 429 503 1,6 1,6
Manu Mesimäki 337 430 1,2 1,2
Fredrik Hagen 305 556 1,1 1,1
Övriga aktieägare 6 978 203 25,6 25,6
Summa 27 284 308 100 100