Investors Relations
EnglishSvenska

Största aktieägare

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 30 september 2019, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

AKTIEÄGARE ANTAL STAMAKTIER TOTALT ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL % ANDEL AV RÖSTER %
Valeado AB (Virala Oy AB) 3 748 651 3 748 651 14,0 14,0
Anders Pettersson 2 713 567 2 713 567 10,1 10,1
Mats Johansson 2 563 468 2 563 468 9,6 9,6
Prioritet Capital AB 1 212 500 1 212 500 4,5 4,5
AMF Fonder 1 113 000 1 113 000 4,2 4,2
Magari Venture AS 1 100 000 1 100 000 4,1 4,1
Anders Moberg 1 056 251 1 056 251 3,9 3,9
Mats Leander 1 000 000 1 000 000 3,7 3,7
Martin Gullberg 800 000 800 000 3,0 3,0
Leif Liljebrunn 737 628 737 628 2,8 2,8
Nordea Fonder 616 215 616 215 2,3 2,3
LMD Beheer B.V (tidigare ägare Qyn B.V) 596 762 596 762 2,2 2,2
Mikael Hägg 590 274 590 274 2,2 2,2
Avanza Pension 583 931 583 931 2,2 2,2
Six Sis AG 533 107 533 107 2,0 2,0
SEB Life International 421 503 421 503 1,6 1,6
Manu Mesimäki 313 177 313 177 1,2 1,2
Övriga aktieägare 7 099 977 7 099 977 26,4 26,4
Summa 26 800 011 26 800 011 100 100