Investors Relations
EnglishSvenska

Största aktieägare

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 31 mars 2019, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

AKTIEÄGARE ANTAL STAMAKTIER ANTAL PREFERENSAKTIER TOTALT ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL % ANDEL AV RÖSTER %
Virala Oy AB 3 708 289   3 708 289 13,8 14,1
Anders Pettersson 2 713 567 58 114 2 771 681 10,3 10,3
Mats Johansson 2 563 468 2 628 2 566 096 9,5 9,7
Prioritet Capital AB 1 212 500   1 212 500 4,5 4,6
AMF Fonder 1 113 000 60 217 1 173 217 4,4 4,2
Anders Moberg 1 056 251 106 521 1 162 772 4,3 4,1
Magari Venture AS 1 100 000   1 100 000 4,1 4,2
Mats Leander 988 817 6 612 995 429 3,7 3,8
Martin Gullberg 818 712   818 712 3,0 3,1
Leif Liljebrunn 714 984   714 984 2,7 2,7
Nordea Fonder 644 702   644 702 2,4 2,4
Mikael Hägg 590 274 20 000 610 274 2,3 2,2
LMD Beheer B.V (tidigare ägare Qyn B.V) 596 762   596 762 2,3 2,2
Six Sis AG 461 927 54 593 516 520 1,9 1,8
Avanza Pension 454 014 28 539 482 553 1,8 1,7
SEB Life International 421 503   421 503 1,6 1,6
Bernt Larsson 318 383 8 132 326 515 1,2 1,2
Manu Mesimäki 313 177   313 177 1,2 1,2
Övriga aktieägare 6 484 714 260 976 6 745 690 25,1 24,8
Summa 26 275 044 606 332 26 881 376 100 100