Investors Relations
EnglishSvenska

Största aktieägare

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA

Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 31 december 2020, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

 

AKTIEÄGARE

   

AKTIEÄGARE

TOTALT ANTAL AKTIER

ANDEL AV KAPITAL & RÖSTER %

Nidoco AB

3 748 651

13,7%

Anders Pettersson

3 306 641

12,1%

Mats Johansson

2 596 379

9,5%

Anders Moberg

1 199 990

4,4%

AMF Fonder

1 176 227

4,3%

Magari Venture AS

1 100 000

4,0%

Mats Leander

1 015 000

3,7%

Avanza Pension

844 547

3,1%

Leif Liljebrunn

765 512

2,8%

Martin Gullberg

760 500

2,8%

Mikael Hägg

600 000

2,2%

LMD Beheer B.V

596 762

2,2%

Andreas Morfiadakis

430 815

1,6%

SEB Life International

429 503

1,6%

Manu Mesimäki

313 177

1,1%

Övriga aktieägare

8 400 604

30,8%

Summa

27 284 308

100%