Investors Relations
EnglishSvenska

Aktien

Aktien

ZetaDisplay börsnoterades 2011 på Nasdaq First North. Sedan december 2017 handlas aktien på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Small Cap). Aktien handlas under kortnamnet ZETA. All relevant data om aktien summeras nedan.

Röstvärde 1
Kvotvärde, kr 1
ISIN-kod SE0001105511
Kortnamn ZETA