Investors Relations
EnglishSvenska

« Back

ZetaDisplays obligationslån: information med anledning av aktiernas avnotering

2021-10-08

Som tidigare meddelats är sista dag för handel med ZetaDisplays aktier på Nasdaq Stockholm idag den 8 oktober 2021. Det innebär att ett s.k. de-listing event har inträffat enligt villkoren för ZetaDisplays obligationslån som löper ut i mars 2023, vilket obligationsinnehavarna kommer att underrättas om. Villkoren finns tillgängliga på ZetaDisplays hemsida https://ir.zetadisplay.com/offers.

Malmö, 8 oktober 2021

För frågor, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD
mobil +46 704-25 82 34
Email per.mandorf@zetadisplay.com

Jacob Stjernfält, CFO
mobil +46 768754177
E-mail jacob.stjernfalt@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka 450 Mkr och sysselsätter 200 medarbetare vid tio kontor i sex europeiska länder och USA. Totalt hanterar bolaget över 70 000 installationer på mer än 50 marknader. Mer information på zetadisplay.com.

Bilaga