Investors Relations
EnglishSvenska

« Back

ZetaDisplay kommenterar marknadssituationen

2020-03-23


Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) "Våra Digital Signage-lösningar spelar en viktig roll i kundernas digitala transformeringsprocess och de bygger på en intäktsmodell med en stor andel återkommande SaaS-intäkter. Dessutom har vi säkrat vår finansiering efter att ha emitterat 3,5-åriga seniora icke-säkerställa SEK-denominerade obligationer om SEK 300 miljoner i september 2019", säger Per Mandorf, VD och koncernchef.

För att vara förberedd på en svagare efterfrågan under de kommande månaderna har koncernen initierat ett kostnadsprogram. Om marknadsläget fortsätter att vara krävande avser ZetaDisplay att spara upp till tio procent av koncernens totala rörelsekostnader under 2020 med en ökande effekt på tolvmånadersbasis. Dessa aktiviteter omfattar permitteringar, uppsägningar, minskade rese- och konsultkostnader samt prioritering av strategiska initiativ.

"Koncernens affärsverksamhet på samtliga sex europeiska marknader pågår med tillräcklig aktivitetsnivå. Vi ligger nära våra kunder för att bibehålla momentum", säger Per Mandorf. Koncernen har investerat i de senaste digitala samarbetsverktygen som gör att koncernens 160 anställda på nio kontor kan hantera kunduppdrag på distans även om vissa kontor påverkas av medarbetarnas fysiska frånvaro på grund av myndighetsrekommendationer", avslutar Mandorf.

Malmö, 23 mars 2020

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD
Telefon +46 704-25 82 34
Email per.mandorf@zetadisplay.com  

Ola Burmark, CFO
Telefon +46 708-21 57 86
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter 436 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på www.zetadisplay.com

Bilaga