Investors Relations
EnglishSvenska

« Back

OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I ZETADISPLAY

2019-04-30


Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm:ZETA) meddelar att under april 2019 har antalet aktier och röster i ZetaDisplay AB förändrats till följd av de nyemissioner som bolaget genomfört.

Det totala antalet stamaktier och röster i bolaget har ökat med 2 131 327.

Det totala antalet aktier uppgår efter förändringen till 26 881 376, varav 26 275 044 stamaktier och, oförändrat, 606 332 preferensaktier, med ett sammanlagt antal röster om 26 335 677,2.

Bolaget innehar inga egna aktier

Malmö 30 april 2019

Frågor om denna pressrelease besvaras av:

Leif Liljebrunn, President and CEO
Telefon: +46 708-45 80 52
Email leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Ola Burmark, CFO
Telefon +46 708-21 57 86
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Denna informationen är sådan som ZetaDisplay är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 14:00.

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en totalleverantör av visuella kommunikationslösningar för att påverka beteende i en fysisk butiks- eller kontorsmiljö. Bolaget grundar sin verksamhet på en djup förståelse av mänskligt handlande i beslutssituationer. ZetaDisplay levererar sina insikter med hjälp av en smart teknisk plattform som genererar engagerande digitala skärmlösningar. Det totala erbjudandet omfattar strategi, planering, mjukvara, hårdvara, installation samt innehållsproduktion, analys, teknisk support och tjänster.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 400 MSEK och sysselsätter 140 medarbetare vid åtta kontor i sex europeiska länder. Bolaget övervakar och servar hos kund över 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på www.zetadisplay.com  


Bilaga