Investors Relations
EnglishSvenska

Finansrapporter

Finansrapporter

ZetaDisplay publicerar delårsrapporter varje kvartal samt en årsredovisning. Siffrorna för räkenskapsåret 2018 görs tillgängliga på både engelska och svenska.

Dokumentationen om det offentliga uppköpserbjudandet från Hanover till aktieägarna i ZetaDisplay AB är tillgänglig här www.hanoverinvestors.com/microsite-disclaimer-ensw.

Typ Titel