Investors Relations
EnglishSvenska

Finansiell kalender

FINANSIELL KALENDER

Denna sektion innehåller information om händelser i bolaget samt alla finansiella rapporter.

Kalender
2021-07-19

Delårsrapport april – juni 2021

2021-05-03

Delårsrapport januari – mars 2021

2021-05-03

Bolagsstämma

2021-04-06

Årsredovisning

2021-02-05

Bokslutskommuniké 2020

Bolagsstämmor
2020-12-11

Extra Bolagsstämma 2020

2020-05-04

Årsstämma 2020

2019-05-21

Årsstämma 2019

2018-05-21

ÅRSSTÄMMA 2018

2017-05-22

ÅRSSTÄMMA 2017

2016-11-10

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2016

2016-05-16

ÅRSSTÄMMA 2016

2016-03-21

Extra Bolagsstämma 2016

2015-05-11

Årsstämma 2015

2014-05-12

ÅRSSTÄMMA 2014

2013-05-22

ÅRSSTÄMMA 2013

2012-05-15

ÅRSSTÄMMA 2012

2011-11-29

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2011

2011-05-19

ÅRSSTÄMMA 2011