Investors Relations
EnglishSvenska

Valberedning

VALBEREDNING

Valberedning inför årsstämman 2019

Inför ZetaDisplay AB:s årsstämma den 21 maj 2019 består bolagets valberedning av Andreas Morfiadakis på Mats Johanssons mandat, Anders Pettersson på närstående bolags mandat, Alexander Ehrnrooth på Virala Oy:s mandat, Jan Särlvik på Nordea Funds Oy:s mandat och styrelseordförande Mats Johansson som sammankallande.

Valberedningen ska lämna förslag när det gäller stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor, arvoden till styrelse och revisor inklusive eventuell ersättning för utskottsarbete, samt principer för utseende av valberedning. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skriva till Sweden@zetadisplay.com eller till ZetaDisplay AB, valberedningen, Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö.

Valberedningens förslag kommer att offentliggöras före årsstämman.