Investors Relations
EnglishSvenska

Valberedning

VALBEREDNING

ZetaDisplays valberedning inför årsstämman 2021 är utsedd. Den kommer att bestå av Alexander Ehrnrooth på röststarkaste ägaren Nidoco AB:s mandat, Wilhelm Pettersson på Anders Petterssons och närstående bolag Ningamma AB:s mandat, Mats Johansson på eget mandat samt Anders Moberg på eget mandat.

Valberedningen ska lämna förslag när det gäller stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor, arvoden till styrelse och revisor inklusive eventuell ersättning för utskottsarbete, samt principer för utseende av valberedning. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skriva till info@zetadisplay.com eller till ZetaDisplay AB, valberedningen, Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö, senast den 15 mars 2021.

 

Valberedningens förslag kommer att offentliggöras före årsstämman.