ID: UA-2768701-12
Investors Relations
EnglishSvenska

Valberedning

VALBEREDNING

ZetaDisplays valberedning inför bolagsstämman 2020 är utsedd. Den kommer att bestå av Alexander Ehrnrooth på röststarkaste ägaren Valeado AB:s mandat, Anders Pettersson på närstående bolags mandat, Mats Johansson på eget mandat samt Niklas Wiberg på Prioritet Capital AB:s mandat.

 

Valberedningen ska lämna förslag när det gäller stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor, arvoden till styrelse och revisor inklusive eventuell ersättning för utskottsarbete, samt principer för utseende av valberedning. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skriva till info@zetadisplay.com eller till ZetaDisplay AB, valberedningen, Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö.

Valberedningens förslag kommer att offentliggöras före årsstämman.