Investors Relations
EnglishSvenska

Ledning och revisor

LEDNING

ZetaDisplays ledning består av åtta personer, med Per Mandorf som verkställande direktör och koncernchef, vilka redovisas nedan.

Per Mandorf

PER MANDORF, född 1973

Koncernchef & VD sedan september 2019. Utbildning som marknadsekonom och MBA
Erfarenhet: Managing Director för retail tech- och softwarebolaget Visma Retail AB. Commercial Director inom retail tech- och softwarebolaget ExtendaRetail. VP/Sales Director Visma Retail AB, Nordic Retail Manager NilsonGroup. Samt flertal ledande befattningar inom nordiska retail-företag.

Jacob Stjernfält

JACOB STJERNFÄLT, född 1973

CFO och ansvarig för IR sedan september 2020. Civilekonom från Lunds universitet.
Erfarenhet: Interim CFO för ett antal företag, CFO CDON.COM, finansdirektör Latinamerika EF Education, VP Finance Metro International. Revisor på Arthur Andersen.

 

Hans-Christiaan de Vaan

HANS-CHRISTIAAN DE VAAN, född 1976

Country Manager Benelux sedan 2018. Magisterexamen Erasmusuniversitetet Rotterdam.
Erfarenhet: Olika tjänster inom nederländska telekombolaget KPN. VD QYN sedan 2017.

Laila Hede Jensen

LAILA HEDE JENSEN, född 1980

Chief Commercial Officeer sedan mars 2020. Bachelor i Business and Marketing från Köpenhamns Universitet och ekonomistudier vid University of California.
Erfarenhet: Vice President Unilumin EMEA, Vice President SiliconCore (bolag baserat i Silicon Valley), Samsung Europe.

Van ‘T Hoff

HANS VAN ‘T HOFF, född 1962

Chief Operations Officer sedan januari 2021. Högre företagsutbildning som IT-ingenjör med certifierad ITIL och Projekt/Serviceexamen

Erfarenhet: Flera ledande befattningar för KPN, IBM och Unilever i Nederländerna inom serviceleverans och driftsledning. Arbetar för ZetaDisplay sedan 2019.

Ola Saeverås

OLA SÆVERÅS, född 1975

Partner sedan 2002 på det kända norska Digital Signage företaget ProntoTV och en stark drivkraft bakom Digital Signage- innovation i Norden. Ola är den norska landschefen för ZetaDisplay sedan 2017. Han har en kandidatexamen i ekonomi från BI Norwegian Business School och har också arbetat i sju år inom den norska nationella försvarsteknologisektorn.

Johanna Webb

JOHANNA WEBB, född 1984

Chief Product Officer sedan mars 2020, i ledningsgruppen sedan 2017. Bachelor of Business Administration, Macquarie University, Australien.
Erfarenhet: Ansvarig som VP Media för ZetaDisplays grafiska studio. VD Meltwater Customer Relations och del av den nordiska ledningsgruppen. Affärsutvecklingschef Nationalencyklopedin.

Robert Bryhn

Robert Bryhn, född 1971

Chief Marketing Officer och Head of Communications sedan September 2021. Innehar en Bachelor of Business Administration från Stockholms Universitet och Executive Education vid Harvard Business School.

Erfarenhet: Lång och gedigen erfarenhet från chefsbefattningar inom ledande internationella reklambyråer med fokus på digitala medier (Country Manager McCann, VD Ogilvy, Nordic Director Saatchi Saatchi). Robert har också varit VD på ett Nordiskt Digital Signage/DOOH mediebolag i flera år och har en djup förståelse för både branschen och dess drivkrafter.

Eva Carlsvi

Sedan årsstämman 2021 är revisionsbolaget PwC Sweden AB revisor i bolaget, med auktoriserade revisor Eva Carlsvi, född 1968, som huvudansvarig revisor. Revisorn nås via address: PwC Sweden AB, Box 4009, SE-203 11 Malmö eller eva.carlsvi@pwc.com