Investors Relations
EnglishSvenska

Ledning och revisor

LEDNING

ZetaDisplays ledning består av elva personer, med Per Mandorf som verkställande direktör och koncernchef, vilka redovisas nedan.

Per Mandorf

PER MANDORF, född 1973

CEO & President sedan september 2019. Utbildning som marknadsekonom och MBA
Erfarenhet: Managing Director för retail tech- och softwarebolaget Visma Retail AB. Commercial Director inom retail tech- och softwarebolaget ExtendaRetail. VP/Sales Director Visma Retail AB, Nordic Retail Manager NilsonGroup. Samt flerta ledande befattningar inom nordiska retail-företag.

Övriga uppdrag:-
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: -
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): 75 000 teckningsoptioner (teckningsoptioner via incitamentsprogram 2019/22)

Oberoende av bolagets större ägare.

Oscar Arp

OSCAR ARP, född 1979

Vice VD och affärsområdeschef Sverige sedan 2017. Civilekonom Lunds Universitet.
Erfarenhet: Affärsområdeschef Däckia AB, Försäljningschef Swereco Group AB, Produktchef Thule Sweden AB, Controller Thule Holding AB samt affärsutvecklare Thule Trailers AB.

Pågående uppdrag: –
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Innehav i Bolaget: 87 039 stamaktier och 25 000 teckningsoptioner (teckningsoptioner via incitamentsprogram 2019/22)

Oberoende av bolagets större ägare.

Ola Burmark

OLA BURMARK, född 1969

CFO och IR ansvarig sedan juni 2018. Civilekonom Mittuniversitet.
Erfarenhet: CFO Medivir (publ.), OneMed och Aditro samt SVP Finance Thule Group. Finansierings- och företagsförvärv Cell Network (publ) och SCA (publ), revisor på EY.

Pågående uppdrag: –
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: -
Innehav i Bolaget: 3 750 stamaktier och 87 500 personaloptioner (varav 50 000 teckningsoptioner via incitamentsprogram 2018/21 och 37 500 via incitamentsprogram 2019/22)

Oberoende av bolagets större ägare.

Ben Bellborn

BEN BELLBORN, född 1969

Vice President R&D sedan 2017, utvecklingsansvarig sedan ZetaDisplay grundades 2003. Gymnasieingenjör.
Erfarenhet: Projektledare och utvecklare MultiQ, Ideon i Lund.

Pågående uppdrag: –
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Innehav i bolaget: 8 400 stamaktier och 10 000 teckningsoptioner (teckningsoptioner via incitamentsprogram 2019/22)

Oberoende av bolagets större ägare.

Hans-Christiaan de Vaan

HANS-CHRISTIAAN DE VAAN, född 1976

Affärsområdeschef Benelux sedan 2018. Magisterexamen Erasmusuniversitetet Rotterdam.
Erfarenhet: Olika tjänster inom nederländska telekombolaget KPN. VD QYN sedan 2017.

Pågående uppdrag: –
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: LMD Beheer b.V
Innehav i Bolaget: 596 762 stamaktier (via bolaget LMD Beheer BV som till 1/3 ägs av de Vaan)

Oberoende av bolagets större ägare.

Jens Helin

JENS HELIN, född 1964

VP International Business sedan 2018, i ZetaDisplay sedan 2007. Bachelor of Laws Helsingfors Universitet.
Erfarenhet: Producer/ Proidea Oy, Producer/ Head of programmes Metronome Film & Television Oy. Founder&CEO Flash Films Oü (idag Shelter Management Oü). Founder& CEO Baltasar Cosulting Oü. Grundade Popcom Oü och dotterbolagen POPCOM Oy som såldes till ZetaDisplay 2007. VD för ZetaDsplay Finland Oy 2011–2018.

Pågående uppdrag: –
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: POPCOM Oy, Shelter Management, Ib-Perintä Oy.
Innehav i Bolaget: 53 301 stamaktier

Oberoende av bolagets större ägare.

Leif Liljebrun

LEIF LILJEBRUNN, född 1960

Vice President Merger & Acquisitions sedan september 2019. CEO mellan 2009-2019, anställd i ZetaDisplay sedan 2007. Ekonomistudier vid Lunds Universitet.
Erfarenhet: Vice VD och försäljningschef för programvaruföretaget XOR. Vice VD Visma Software AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Balzac Invest AB och styrelseledamot i Business Driven Development Sweden AB.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Innehav i Bolaget: 737 628 stamaktier och 75 000 teckningsoptioner (teckningsoptioner via incitamentsprogram 2019/22)

Oberoende av bolagets större ägare.

Manu Mesimäki

MANU MESIMÄKI, född 1969

Affärsområdeschef Finland sedan december 2018. Träingenjör och entreprenör.
Erfarenhet: Affärsutvecklingsansvarig ZetaDisplay Finland sedan 2017. Grundare och VD Seasam Oy som ZetaDisplay förvärvade samma år.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och aktieägare Oakhill Oy och Tammi Digital Oy.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: investerat i flera privatägda finska bolag.
Innehav i Bolaget: 313 177 stamaktier och 25 000 teckningsoptioner (teckningsoptioner via incitamentsprogram 2019/22)

Oberoende av bolagets större ägare.

Daniel Oelker

DANIEL OELKER, född 1961

CCO (Chief Communication Officer) sedan oktober 2018. MBA, Master Communications, Journalist från universiteten Lund, München.
Erfarenhet: SVP Communications & Branding Hilding Anders AB, Thule Group och SCA Hygiene Products samt Informationschef PLM AB. Managementkonsult CARTA Corporate Advisors AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Sleeping World AB.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: -
Innehav i Bolaget: 30 000 stamaktier och 87 500 personaloptioner (varav 50 000 teckningsoptioner via incitamentsprogram 2018/21 och 37 500 via incitamentsprogram 2019/22)

Oberoende av bolagets större ägare.

Ola Saeverås

OLA SÆVERÅS, född 1975

Affärsområdeschef Norge sedan 2017. I ProntoTV sedan 2002. Bachelor of Business BI och Norska Krigsskolan
Erfarenhet: Norske Forsvaret Telemark bataljon.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Mamari Invest AS. Styrelseledamot Extra 170 AS, BravoAudio Visual AS, Pointmedia AS och Magari Venture AS.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: Magari Venture AS
Innehav i Bolaget: 1 100 000 stamaktier, 500 000 personaloptioner (teckningsoptioner via incitamentsprogram 2018/21) (via bolaget Magari Venture AS som till 1/4 ägs av Sæverås)

Oberoende av bolagets större ägare.

Johanna Webb

JOHANNA WEBB, född 1984

Vice President Business Development sedan 2018, anställd i ZetaDisplay sedan 2012. Kandidatexamen i Ekonomi, Macquarie University, Australien.
Erfarenhet: Ansvarig som VP Media för ZetaDisplays grafiska studio. VD Meltwater Customer Relations och del av den nordiska ledningsgruppen. Affärsutvecklingschef Nationalencyklopedin.

Pågående uppdrag: –
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Innehav i Bolaget: 8 400 stamaktier och 7 500 teckningsoptioner (teckningsoptioner via incitamentsprogram 2019/22)

Oberoende av bolagets större ägare.

Per-Arne Pettersson

Sedan årsstämman 2016 är revisionsbolaget Deloitte AB revisor i Bolaget, med auktoriserade revisorn PER-ARNE PETTERSSON, född 1959, som huvudansvarig revisor. Revisorn nås via adress: Deloitte AB, Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö.