Investors Relations
EnglishSvenska

Ledning och revisor

LEDNING

ZetaDisplays ledning redovisas nedan.

Per Mandorf

PER MANDORF, född 1973

Koncernchef & VD sedan september 2019. Utbildning som marknadsekonom och MBA
Erfarenhet: Managing Director för retail tech- och softwarebolaget Visma Retail AB. Commercial Director inom retail tech- och softwarebolaget ExtendaRetail. VP/Sales Director Visma Retail AB, Nordic Retail Manager NilsonGroup. Samt flertal ledande befattningar inom nordiska retail-företag.

Michael van Straten

MICHAEL VAN STRATEN, född 1976

CFO från oktober 2022. Bachelor of Accounting vid University of Stellenbosch och Bachelor of Commerce vid University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. Erfarenhet: Auktoriserad revisor på Grant Thornton i Kapstaden, Sydafrika. Group finance controller på MAERSK International i Danmark. Nordisk Ekonomichef/CFO inom Medtech och på IT/Saas företag.

Laila Hede Jensen

LAILA HEDE JENSEN, född 1980

Chief Commercial Officeer sedan mars 2020. Bachelor i Business and Marketing från Köpenhamns Universitet och ekonomistudier vid University of California.
Erfarenhet: Vice President Unilumin EMEA, Vice President SiliconCore (bolag baserat i Silicon Valley), Samsung Europe.

Ola Saeverås

OLA SÆVERÅS, född 1975

Partner sedan 2002 på det kända norska Digital Signage företaget ProntoTV och en stark drivkraft bakom Digital Signage- innovation i Norden. Ola är den norska landschefen för ZetaDisplay sedan 2017. Han har en kandidatexamen i ekonomi från BI Norwegian Business School och har också arbetat i sju år inom den norska nationella försvarsteknologisektorn.

Johanna Webb

JOHANNA WEBB, född 1984

Chief Product Officer sedan mars 2020, i ledningsgruppen sedan 2017. Bachelor of Business Administration, Macquarie University, Australien.
Erfarenhet: Ansvarig som VP Media för ZetaDisplays grafiska studio. VD Meltwater Customer Relations och del av den nordiska ledningsgruppen. Affärsutvecklingschef Nationalencyklopedin.

Andreas

ANDREAS PANKOW, född 1977

Andreas är landschef i Tyskland för ZetaDisplay och VD för dotterbolaget Nordland Systems GmbH sedan 1998.
Innan dess har han varit verksam I samma bolag under många och aktivt byggt upp Nordland till en ledande Digital Signage integrator på den tyska marknaden.
Han är medlem i koncernledningen sedan april 2021 då Nordland förvärvades av ZetaDisplay.

Robert Bryhn

Robert Bryhn, född 1971

Chief Marketing Officer och Head of Communications sedan September 2021. Innehar en Bachelor of Business Administration från Stockholms Universitet och Executive Education vid Harvard Business School.

Erfarenhet: Lång och gedigen erfarenhet från chefsbefattningar inom ledande internationella reklambyråer med fokus på digitala medier (Country Manager McCann, VD Ogilvy, Nordic Director Saatchi Saatchi). Robert har också varit VD på ett Nordiskt Digital Signage/DOOH mediebolag i flera år och har en djup förståelse för både branschen och dess drivkrafter.

JOHAN HUSBERGER

JOHAN HUSBERGER, född 1967

Chief Operating Officer sedan augusti 2022. Bachelor of Science i Business Administration och Ekonomi vid Lunds Universitet. Erfarenhet: VD MultiQ International, Business Area Manager och Head of Sales MultiQ Systems, Sales Manager Large Enterprise Sales Tele2 Sverige, Managing Director IT Scandinavia Exhibitions.

Eva Carlsvi

Sedan årsstämman 2021 är revisionsbolaget PwC Sweden AB revisor i bolaget, med auktoriserade revisor Eva Carlsvi, född 1968, som huvudansvarig revisor. Revisorn nås via address: PwC Sweden AB, Box 4009, SE-203 11 Malmö eller eva.carlsvi@pwc.com