Investors Relations
EnglishSvenska

Ledning och revisor

LEDNING

ZetaDisplays ledning består av åtta personer, med Per Mandorf som verkställande direktör och koncernchef, vilka redovisas nedan.

Per Mandorf

PER MANDORF, född 1973

Koncernchef & VD sedan september 2019. Utbildning som marknadsekonom och MBA
Erfarenhet: Managing Director för retail tech- och softwarebolaget Visma Retail AB. Commercial Director inom retail tech- och softwarebolaget ExtendaRetail. VP/Sales Director Visma Retail AB, Nordic Retail Manager NilsonGroup. Samt flertal ledande befattningar inom nordiska retail-företag.

Övriga uppdrag:-
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: -
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): 125 000 personaloptioner (varav 75 000 via incitamentsprogram 2019/22 och 50 000 via incitamentsprogram 2020/23)

Oberoende av bolagets större ägare.

Jacob Stjernfält

JACOB STJERNFÄLT, född 1973

CFO och ansvarig för IR sedan september 2020. Civilekonom från Lunds universitet.
Erfarenhet: Interim CFO för ett antal företag, CFO CDON.COM, finansdirektör Latinamerika EF Education, VP Finance Metro International. Revisor på Arthur Andersen.

Övriga uppdrag: – Företag som personen arbetar i och äger eller
är delägare i: –
Aktieinnehav i Bolaget (inklusive innehav av nära familj): 25 000 personaloptioner via incitamentsprogram 2020/23.

Oberoende av bolagets större ägare.

 

Hans-Christiaan de Vaan

HANS-CHRISTIAAN DE VAAN, född 1976

Affärsområdeschef Benelux sedan 2018. Magisterexamen Erasmusuniversitetet Rotterdam.
Erfarenhet: Olika tjänster inom nederländska telekombolaget KPN. VD QYN sedan 2017.

Pågående uppdrag: –
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: LMD Beheer b.V
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): 596 762 stamaktier (via bolaget LMD Beheer BV som till 1/3 ägs av de Vaan)

Oberoende av bolagets större ägare.

Laila Hede Jensen

LAILA HEDE JENSEN, född 1980

Chief Commercial Officeer sedan mars 2020. Bachelor i Business and Marketing från Köpenhamns Universitet och ekonomistudier vid University of California.
Erfarenhet: Vice President Unilumin EMEA, Vice President SiliconCore (bolag baserat i Silicon Valley), Samsung Europe. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Digital Signage Organisation
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: -
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): 25 000 personaloptioner (via incitamentsprogram 2020/23)

Oberoende av bolagets större ägare.

Manu Mesimäki

MANU MESIMÄKI, född 1969

Chief Operating Officer sedan mars 2020 och Country Manager Finland sedan december 2018. Träingenjör och entreprenör.
Erfarenhet: Affärsutvecklingsansvarig ZetaDisplay Finland sedan 2017. Grundare och VD Seasam Oy som ZetaDisplay förvärvade samma år.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande och aktieägare Oakhill Oy och Tammi Digital Oy.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: investerat i flera privatägda finska bolag.
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): 313 177 stamaktier och 62 500 personaloptioner (varav 25 000 via incitamentsprogram 2019/22 och 37 500 via incitamentsprogram 2020/23)

Oberoende av bolagets större ägare.

Daniel Oelker

DANIEL OELKER, född 1961

Chief Communication Officer sedan oktober 2018. MBA, Master Communications, Journalist från universiteten Lund, München.
Erfarenhet: SVP Communications & Branding Hilding Anders AB, Thule Group och SCA Hygiene Products samt Informationschef PLM AB. Managementkonsult CARTA Corporate Advisors AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot Sleeping World AB.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: -
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): 30 000 stamaktier och 125 000 personaloptioner (varav 50 000 via incitamentsprogram 2018/21, 37 500 vardera via incitamentsprogram 2019/22 och 2022/23)

Oberoende av bolagets större ägare.

Ola Saeverås

OLA SÆVERÅS, född 1975

Country Manager Norway sedan 2017. Bachelor of Business BI och Norska Krigsskolan
Erfarenhet: Norske Forsvaret Telemark bataljon.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Mamari Invest AS. Styrelseledamot Extra 170 AS, BravoAudio Visual AS, Pointmedia AS och Magari Venture AS.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: Magari Venture AS
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): Genom Magari Venture AS som till 1/4 ägs av Ola Sæverås: 1 100 000 stamaktier och 500 000 personaloptioner via incitamentsprogram 2018/21, 500 000 personaloptioner via incitamentsprogram 2020/2023:2.

Oberoende av bolagets större ägare.

Johanna Webb

JOHANNA WEBB, född 1984

Chief Product Officer sedan mars 2020, i ledningsgruppen sedan 2017. Bachelor of Business Administration, Macquarie University, Australien.
Erfarenhet: Ansvarig som VP Media för ZetaDisplays grafiska studio. VD Meltwater Customer Relations och del av den nordiska ledningsgruppen. Affärsutvecklingschef Nationalencyklopedin.

Pågående uppdrag: –
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): 8 400 stamaktier och 16 500 personaloptioner (varav 7 500 via incitamentsprogram 2019/22 och 9 000 via incitamentsprogram 2020/23).

Oberoende av bolagets större ägare.

Per-Arne Pettersson

Sedan årsstämman 2016 är revisionsbolaget Deloitte AB revisor i Bolaget, med auktoriserade revisorn PER-ARNE PETTERSSON, född 1959, som huvudansvarig revisor. Revisorn nås via adress: Deloitte AB, Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö.