Investors Relations
EnglishSvenska

Styrelse

BOLAGSSTYRELSE

ZetaDisplays styrelse består av åtta ledamöter, varav Mats Johansson är ordförande, vilka redovisas nedan. Övriga uppdrag inkluderar ej eventuella uppdrag i dotterbolag i ZetaDisplay-koncernen.

Mats_Johansson

Mats Johansson, född 1961

Styrelseordförande sedan 2013, styrelseledamot sedan 2003, en av grundarna till ZetaDisplay. Ingen formell högskoleutbildning. 
Erfarenhet: Grundare och tidigare VD för MultiQ International AB och även grundare KlaraBo Sverige AB samt medgrundare Iconovo AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Iconovo AB (publ) samt styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB med dotterbolag, SiB Solutions AB, Abrax As Holding AB och Zenit Design Group AB

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –

Innehav i Bolaget: 2 563 468 stamaktier och 2 628 teckningsoptioner

Beroende av bolaget och ledningen, beroende av bolagets större ägare.

Anders Moberg

Anders Moberg, född 1950

Styrelseledamot sedan 2009. Ingen formell högskoleutbildning. 
Erfarenhet: Koncernchef för MAF Group Dubai, 2007–2008. Koncernchef Royal Ahold 2003– 2007. Divisionschef Home Depot 1999–2002. Koncernchef IKEA 1986–1999. Adjungerad professor vid Copenhagen Business School.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Byggmax Group AB. Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Bergendahl & Son AB och Boconcept A/S.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Innehav i Bolaget: 1 056 251 stamaktier och 112 832 teckningsoptioner

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Anders Pettersson

Anders Pettersson, född 1959

Styrelseledamot sedan 2014. Civilingenjör och civilekonom.
Erfarenhet: Koncernchef i Hilding Anders AB, Capital Safety Group och Thule AB. Tidigare affärsområdeschef Gunnebo AB, Trelleborg AB och Nobel Industrier.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Brink BV. Styrelseledamot i PS Enterprise AB, Skabholmen Invest AB, PSIW Enterprise AB, KlaraBo Sverige AB, Pure Power Technologies Inc., Pure Safety Group Inc.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Innehav i Bolaget: 2 713 567 stamaktier och 56 114 teckningsoptioner

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Ingrid Jonasson Blank

Ingrid Jonasson Blank, född 1962

Styrelseledamot sedan 2010. Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.
Erfarenhet:  ICA-koncernen mellan 1986–2010, senast vice VD ICA Sverige AB med ansvar för marknadsfunktionen.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bilia AB, Fiskars Oyj, Musti ja Murri Group Oy, Orkla ASA, Nordic Morning Group Oy, Ingrid Jonasson Blank AB, Ambea AB (publ), Kjell&Co AB, Styrelseordförande i Snusbolaget AB, Bygghemma Group AB, Astrid Lindgren AB, Forenom Oy
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: Ingrid Jonasson Blank AB
Innehav i Bolaget: 185 500 stamaktier (varav 62 500 innehas genom kapitalförsäkring) och 20 000 teckningsoptioner

Beroende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Mats Leander

Mats Leander, född 1960

Styrelseledamot sedan 2010. Examen i Fastighetsekonomi från KungligaTekniska Högskolan.
Erfarenhet: Founding partner i Sterling Equity partners A.A., Luxemburg.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Neveken Service AB och Oscarshem Fastigheter AB. President Vistajet Ltd, Director UDC Retail Fund III, styrelseordförande i Covenant Capital Ltd och Senior Adviser SEp A.S.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: MAH Investment SA
Innehav i Bolaget: 1 000 000 stamaktier och 6 612 teckningsoptioner

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Mia Alholm

Mia Alholm, född 1969

Styrelseledamot sedan 2019. M.Sc. (Economics and Business Administration) vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Erfarenhet: CFO för Virala Oy, samt dess dotterbolag Atine Group Oy sedan 2004. Grundare och entreprenör AdvanceVPN Oy, revisor, PwC, (Helsingfors samt London).

Pågående uppdrag: CFO Virala Oy. Styrelsemedlem i ett flertal av Virala koncernens dotterbolag.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Innehav i Bolaget: -

Oberoende av bolaget och ledningen, beroende av bolagets större ägare.

Finn Følling

Finn Følling, född 1969

Styrelseledamot sedan 2019. Civilekonom vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Erfarenhet: Tidigare CEO för Unit4 Nordic East (Sverige / Finland) samt CEO för Unit4 Nordic West.

Pågående uppdrag: CPM Director Nordics för Unit4.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: Unit4, ägare för Galibier AS och Konsulenthuset Følling
Innehav i Bolaget: -

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Trond Gunnar Christensen

Trond Gunnar Christensen, född 1981

Styrelseledamot sedan 2019. Civilekonom vid Handelshögskolan i Oslo.
Erfarenhet: CEO och grundare Bravo Group AS, grundare och styrelseledamot Urban Infrastructure Partner samt grundare och styrelseordförande för APT Properties AS.

Pågående uppdrag: CEO för Bravo Group och styrelseledamot i UIP Holding AS
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: G. Christensen AS
Innehav i Bolaget: -

Beroende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.