Investors Relations
EnglishSvenska

Styrelse

BOLAGSSTYRELSE

ZetaDisplays styrelse består av åtta ledamöter, varav Mats Johansson är ordförande, vilka redovisas nedan. Övriga uppdrag inkluderar ej eventuella uppdrag i dotterbolag i ZetaDisplay-koncernen.

Mats_Johansson

Mats Johansson, född 1961

Styrelseordförande sedan 2013, styrelseledamot sedan 2003, en av grundarna till ZetaDisplay. Ingen formell högskoleutbildning. 
Erfarenhet: Grundare och tidigare VD för MultiQ International AB och även grundare KlaraBo Sverige AB samt medgrundare Iconovo AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Iconovo AB (publ) samt styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB med dotterbolag, SiB Solutions AB, Abrax As Holding AB och Zenit Design Group AB

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –

Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): 2 598 629 stamaktier

Beroende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Anders Moberg

Anders Moberg, född 1950

Styrelseledamot sedan 2009. Ingen formell högskoleutbildning. 
Erfarenhet: Koncernchef för MAF Group Dubai, 2007–2008. Koncernchef Royal Ahold 2003– 2007. Divisionschef Home Depot 1999–2002. Koncernchef IKEA 1986–1999. Adjungerad professor vid Copenhagen Business School.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Byggmax Group AB. Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Bergendahl & Son AB och Boconcept A/S.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): 1 174 724 stamaktier

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Anders Pettersson

Anders Pettersson, född 1959

Styrelseledamot sedan 2014. Civilingenjör och civilekonom.
Erfarenhet: Koncernchef i Hilding Anders AB, Capital Safety Group och Thule AB. Tidigare affärsområdeschef Gunnebo AB, Trelleborg AB och Nobel Industrier.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Brink BV. Styrelseledamot i PS Enterprise AB, Skabholmen Invest AB, PSIW Enterprise AB, KlaraBo Sverige AB, Pure Power Technologies Inc., Pure Safety Group Inc.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): 2 774 586 stamaktier

Oberoende av bolaget och ledningen, beroende av bolagets större ägare.

Ingrid Jonasson Blank

Ingrid Jonasson Blank, född 1962

Styrelseledamot sedan 2010. Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.
Erfarenhet:  ICA-koncernen mellan 1986–2010, senast vice VD ICA Sverige AB med ansvar för marknadsfunktionen.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bilia AB, Fiskars Oyj, Musti ja Murri Group Oy, Orkla ASA, Nordic Morning Group Oy, Ingrid Jonasson Blank AB, Ambea AB (publ), Kjell&Co AB, Styrelseordförande i Snusbolaget AB, Bygghemma Group AB, Astrid Lindgren AB, Forenom Oy
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: Ingrid Jonasson Blank AB
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): 206 500 stamaktier (varav 83 500 innehas genom kapitalförsäkring)

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Mats Leander

Mats Leander, född 1960

Styrelseledamot sedan 2010. Examen i Fastighetsekonomi från KungligaTekniska Högskolan.
Erfarenhet: Founding partner i Sterling Equity partners A.A., Luxemburg.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Neveken Service AB och Oscarshem Fastigheter AB. President Vistajet Ltd, Director UDC Retail Fund III, styrelseordförande i Covenant Capital Ltd och Senior Adviser SEp A.S.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: MAH Investment SA
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): 1 015 000 stamaktier

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Mia Alholm

Mia Alholm, född 1969

Styrelseledamot sedan 2019. M.Sc. (Economics and Business Administration) vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Erfarenhet: CFO för Virala Oy, samt dess dotterbolag Atine Group Oy sedan 2004. Grundare och entreprenör AdvanceVPN Oy, revisor, PwC, (Helsingfors samt London).

Pågående uppdrag: CFO Virala Oy. Styrelsemedlem i ett flertal av Virala koncernens dotterbolag.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): -

Oberoende av bolaget och ledningen, beroende av bolagets större ägare.

Finn Følling

Finn Følling, född 1969

Styrelseledamot sedan 2019. Civilekonom vid Mittuniversitetet i Sundsvall.
Erfarenhet: Tidigare CEO för Unit4 Nordic East (Sverige / Finland) samt CEO för Unit4 Nordic West.

Pågående uppdrag: CPM Director Nordics för Unit4.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: Unit4, ägare för Galibier AS och Konsulenthuset Følling
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): -

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Trond Gunnar Christensen

Trond Gunnar Christensen, född 1981

Styrelseledamot sedan 2019. Civilekonom vid Handelshögskolan i Oslo.
Erfarenhet: CEO och grundare Bravo Group AS, grundare och styrelseledamot Urban Infrastructure Partner samt grundare och styrelseordförande för APT Properties AS.

Pågående uppdrag: CEO för Bravo Group och styrelseledamot i UIP Holding AS
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: G. Christensen AS
Aktieinnehav i bolaget (inklusive innehav av nära anhöriga): -

Beroende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.