Investors Relations
EnglishSvenska

Styrelse

BOLAGSSTYRELSE

ZetaDisplays styrelse består av sju ledamöter, varav Mats Johansson är ordförande, vilka redovisas nedan. Övriga uppdrag inkluderar ej eventuella uppdrag i dotterbolag i ZetaDisplay-koncernen.

Mats Johansson

Mats Johansson, född 1961

Styrelseordförande sedan 2013, styrelseledamot sedan 2003, en av grundarna till ZetaDisplay.
Erfarenhet: Grundare och tidigare VD för MultiQ International AB och även grundare KlaraBo Sverige AB samt medgrundare Iconovo AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Iconovo AB (publ) samt styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB med dotterbolag, SiB Solutions AB, Abrax As Holding AB och Zenit Design Group AB

Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –

Innehav i Bolaget: 2 563 468 stamaktier, 2 628 preferensaktier och 2 628 teckningsoptioner

Beroende av bolaget och ledningen, beroende av bolagets större ägare.

Anders Moberg

Anders Moberg, född 1950

Styrelseledamot sedan 2009.
Erfarenhet: Koncernchef för MAF Group Dubai, 2007–2008. Koncernchef Royal Ahold 2003– 2007. Divisionschef Home Depot 1999–2002. Koncernchef IKEA 1986–1999. Adjungerad professor vid Copenhagen Business School.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Byggmax Group AB. Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Bergendahl & Son AB och Boconcept A/S.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Innehav i Bolaget: 1 056 251 stamaktier, 106 521 preferensaktier, 112 832 teckningsoptioner

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Anders Pettersson

Anders Pettersson, född 1959

Styrelseledamot sedan 2014. Civilingenjör och civilekonom.
Erfarenhet: Koncernchef i Hilding Anders AB, Capital Safety Group och Thule AB. Tidigare affärsområdeschef Gunnebo AB, Trelleborg AB och Nobel Industrier.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Brink BV. Styrelseledamot i PS Enterprise AB, Skabholmen Invest AB, PSIW Enterprise AB, KlaraBo Sverige AB, Pure Power Technologies Inc., Pure Safety Group Inc.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: –
Innehav i Bolaget: 2 573 551 stamaktier, 58 114 preferensaktier, 56 114 teckningsoptioner

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Ingrid Jonasson Blank

Ingrid Jonasson Blank, född 1962

Styrelseledamot sedan 2010. Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet.
Erfarenhet:  ICA-koncernen mellan 1986–2010, senast vice VD ICA Sverige AB med ansvar för marknadsfunktionen.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bilia AB, Fiskars Oyj, Musti ja Murri Group Oy, Orkla ASA, Nordic Morning Group Oy, Ingrid Jonasson Blank AB, Ambea AB (publ), Kjell&Co AB, Styrelseordförande i Snusbolaget AB, Bygghemma Group AB, Astrid Lindgren AB, Forenom Oy
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: Ingrid Jonasson Blank AB
Innehav i Bolaget: 185 500 stamaktier (varav 62 500 innehas genom kapitalförsäkring), 20 000 preferensaktier och 20 000 teckningsoptioner

Beroende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Mats Leander

Mats Leander, född 1960

Styrelseledamot sedan 2010. Examen i Fastighetsekonomi från KungligaTekniska Högskolan.
Erfarenhet: Founding partner i Sterling Equity partners A.A., Luxemburg.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Neveken Service AB och Oscarshem Fastigheter AB. President Vistajet Ltd, Director UDC Retail Fund III, styrelseordförande i Covenant Capital Ltd och Senior Adviser SEp A.S.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: MAH Investment SA
Innehav i Bolaget: 988 817 stamaktier, 6 612 preferensaktier, 6 612 teckningsoptioner

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Martin Gullberg

Martin Gullberg, född 1963

Styrelseledamot sedan 2003, en av grundarna till ZetaDisplay.
Erfarenhet: En av ZetaDisplays grundare och affärsutvecklare i ZetaDisplay 2003–2016. Medgrundare av MultiQ och vice VD 1990–2003.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Skurups Sparbank och styrelseledamot i Aktiebolaget Wolkes punsch.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: AB Wolkes punsch
Innehav i Bolaget: 818 712 stamaktier

Beroende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Ola Saeverås

Ola Sæverås, född 1975

Affärsområdeschef Norge sedan 2017.I ProntoTV sedan 2002. Bachelor of Business BI och Norska Krigsskolan
Erfarenhet: Norske Forsvaret Telemark bataljon.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Mamari Invest AS. Styrelseledamot Extra 170 AS, BravoAudio Visual AS, Pointmedia AS och Magari Venture AS.
Bolag som personen arbetar i och äger eller är delägare i: Magari Venture AS
Innehav i Bolaget: 1 100 000 stamaktier, 500 000 personaloptioner (teckningsoptioner via incitamentsprogram 2018/21) (via bolaget Magari Venture AS som till 1/4 ägs av Sæverås)

Oberoende av bolagets större ägare.