Investors Relations
EnglishSvenska

Bolagsstämmor

BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar få en fråga behandlad på bolagsstämman kan skicka sitt förslag till styrelsen för ZetaDisplay AB via e-post info@zetadisplay.com, eller genom brev till: ZetaDisplay AB, Styrelsen, Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2021

Årsstämma 2021

Extra Bolagsstämma 2020

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

ÅRSSTÄMMA 2018

ÅRSSTÄMMA 2017

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2016

ÅRSSTÄMMA 2016

Extra Bolagsstämma 2016

Årsstämma 2015

ÅRSSTÄMMA 2014

ÅRSSTÄMMA 2013

ÅRSSTÄMMA 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2011

ÅRSSTÄMMA 2011