Investors Relations
EnglishSvenska

Om Oss

ERBJUDANDET

ZetaDisplay är en ledande fullservicepartner inom Digital Signage med lösningar och tjänster baserade på en egen skalbar mjukvaruplattform. Våra lösningar stödjer ökad upplevelse och konverteringsgrad inom detaljhandeln, möjliggör orientering och nyhetsförmedling i offentliga miljöer samt ger ökad lojalitet och engagemang på arbetsplatsen.

INTÄKTSMODELLEN

ZetaDisplay driver en affärsmodell som består av projekt-, konsult-och SaaS-intäkter. Kundavtalen är minst tre år långa och ZetaDisplay är stolt över långvariga kundrelationer med få avhopp. Koncernens återkommande intäkter ökar ständigt och motsvarar 33% av omsättningen.

2of6
3of6

LÖSNINGAR SOM BYGGER PÅ FYRA HUVUDKRITERIER

  • Vi har djup insikt i kundresan som omvandlas till värdeskapande digitala kommunikationskoncept
  • Vi har utvecklat ett lättarbetat content management system (CMS) som kan skalas efter kundernas behov. ZetaDisplay genererar automatiserat och skräddarsytt innehåll som distribueras via molnet till en geografiskt spridd installationsbas.
  • Vi är experter på att koppla ihop vår lösning med våra kunders digitala ekosystem och skapar en sömlös Digital Signage-upplevelse via standardiserade API: er.
  • Vi är stolta över vår kundsupport som arbetar 24/7 för kunderna med stöd av globala first line, second line och third line supportprocesser.

MARKNAD

ZetaDisplay verkar på en tillväxtmarknad med tvåsiffrig tillväxttakt per år. Drivande faktorer är:

  • Digitalisering vid Point-of-Decision inom detaljhandeln, offentliga miljöer och arbetsmiljö
  • Låg penetrationsgrad på stora internationella marknader och kundsegment
  • Ökad mognad bland kunderna som gynnar Digital Signage leverantörer med internationell räckvidd som kan hantera komplexa uppdrag.
4of6

STRATEGI

ZetaDisplay är Nordens ledande aktör och är näststörst i Europa. Vi har den finansiella möjligheten att driva konsolideringen av marknaden både genom organisk tillväxt och genom ytterligare förvärv. Bolaget har en integrerad organisationsmodell som gör det möjligt att smidigt integrera nya företag och dess ledning.

ÄGARE OCH KULTUR

ZetaDisplay drivs av ett starkt entreprenörskap med ett lösningsorienterat synsätt och kultur. En decentraliserad organisation stöder lokala marknadsaktiviteter samtidigt som koncernen driver synergier genom gemensamma mjukvaruplattformar och processer.

6of6