Investors Relations
EnglishSvenska

Investor Relations

Thinking beyond the screen

ZetaDisplay har varit börsnoterat sedan 2011 och avnoterades den 8:e oktober 2021. Med ett obligationslån kvar i marknaden publicerar publicerar bolaget fortsatt relevanta nyheter till finansmarknaderna i tid, korrekt och transparent.

Placeholder

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare som skapar synliga värden för vår internationella kundbas.

2022-08-31

Delårsrapport Januari - Juni 2022

Fortsatt tillväxt och investeringar för framtiden Januari - Juni 2022 • Nettoomsättningen ökade med 20,7 % till 237,2 (196,5) MSEK • SaaS-intäkter ökade med 12,6% till 94,1 (83,6) MSEK. • EBITDA uppgick till 13,9 (21,6) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA 16,8 (30,5) MSEK •

 

 

 

VARFÖR ZETADISPLAY

Vår produkt är mycket visuell.
Skärmen, displayen, TV:n; vad du än vill kalla den är den din portal till vår värld av kompetens.
Vår magi sker bakom skärmen och detta är hur vi utmärker oss.