Investors Relations
EnglishSvenska

Handel i aktien

ZetaDisplay AB:s (publ) stamaktie är sedan den 4 december 2017 upptagen till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Small cap). Stamaktiens ISIN-kod är SE0001105511 och dess kortnamn ZETA. Inga nya aktier har givits ut i samband med listningen. Innan stamaktien upptogs till handel på Nasdaq Stockholm handlades den sedan den 4 april 2011 på Nasdaq First North Premier.

ZetaDisplays preferensaktier (ISIN-kod SE0008966048 och kortnamn ZETA PREF) och teckningsoptioner av serie TO 1 (ISIN-kod SE0008966279 och kortnamn ZETA TO 1) är alltjämt upptagna till handel på Nasdaq First North. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Eftersom ZetaDisplay AB:s preferensaktier och teckningsoptioner fortfarande handlas på First North har bolaget fortfarande en Certified Adviser, Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 STOCKHOLM, tel 08 - 463 80 00.

Klicka här tför att ladda ner det prospekt som upprättades i samband med att ZetaDiplays stamaktier upptogs till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.