Största aktieägare

Största aktieägare

Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 30 juni 2018, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

Aktieägare Antal stamaktier Antal preferensaktier Totalt antal aktier Andel av kapital (%) Andel av röster (%)
Mats Johansson 2 523 468 2 628 2 526 096 10,3 10,5
Anders Pettersson 2 414 253 58 114 2 472 367 10,0 10,0
Virala Oy Ab 1 700 000   1 700 000 6,9 7,1
Prioritet Capital AB 1 212 500   1 212 500 4,9 5,0
Anders Moberg 1 056 251 106 521 1 162 772 4,7 4,4
Nordea Fonder AB 1 122 072   1 122 072 4,6 4,7
AMF Fonder 1 043 750 60 217 1 103 967 4,5 4,4
Magari Venture AS (tidigare Pronto Holding AS) 1 100 000   1 100 000 4,5 4,6
Mats Leander 981 875 6 612 988 487 4,0 4,1
Martin Gullberg 818 712   818 712 3,3 3,4
LMD Beheer B.V (tidigare ägare Qyn B.V) 596 762   596 762 2,4 2,5
Mikael Hägg 569 274 20 000 589 274 2,4 2,4
Six Sis AG, W8IMY 452 927 54 593 507 520 2,1 1,9
AB Stena Metall Finans 500 000   500 000 2,0 2,1
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 452 301 29 668 481 969 2,0 1,9
Bernt Larsson 425 843   425 843 1,7 1,8
Leif Liljebrunn   394 366   394 366 1,6 1,6
SEB Life International  345 003   345 003 1,4 1,4
Manu Mesimäki 313 177   313 177 1,3 1,3
Övriga aktieägare 6 012 778 267 979 6 280 757 25,4 24,9
Summa 24 035 312 606 332 24 641 644 100 100