ZetaDisplay
2018-05-02

Leif Liljebrunn utnämns till Vice President i DSF: branschens största medlemsorganisation

ZetaDisplays CEO Leif Liljebrunn har utnämnts till Vice President i DSF Europe. DSF (Digital Signage Federation) är världens största organisation inom digital butiksutveckling och kundkommunikation. Uppdraget sker vid sidan om tjänsten som Koncernchef på ZetaDisplay.

— DSF är industrins "go-to place" för ny information och disruptiva branschinnovationer, säger Leif Liljebrunn, CEO ZetaDisplay. Jag är väldigt glad och tacksam för förtroendet och kommer genom min roll där kunna driva frågor som inte bara är viktiga för ZetaDisplay utan hela branschen generellt. ZetaDisplay blir genom engagemanget en stor del av detaljhandelns långsiktiga digitala utveckling globalt.
Inom DSF pågår en mängd projekt och initiativ som syftar till att driva branschens utveckling framåt. Organisationen är värd för regionala nätverksträffar, deltar i olika branschevent, erbjuder utbildning och tillhandahåller forskning och branschdata. Vidare tillhandahåller organisationen olika affärsmöjligheter för sina medlemmar samt bidrar med underlag i framtagandet av nya branschstandarder och regler. DSF är också exklusiv partner till Digital Signage Expo, världens största "digital signage"-mässa.

— För min del är det väldigt viktigt att fokusera på kundnyttan och kundupplevelsen, säger Leif Liljebrunn. Det finns idag fantastiskt smarta tekniska lösningar som kan göra många butikers kundupplevelse starkare och bättre. I en tid där fysisk handel pressas av e-handeln är det viktigt att lyfta fram dessa möjligheter och hjälpa företagen bli mer digitala. Vi är mitt uppe i ett samhällsskifte där detaljhandels- och servicebranschen har ett stort behov av att förnya sig.
Uppdraget sträcker sig under ett år från det att Leif Liljebrunn tillträder uppdraget maj 2018. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CEO Leif Liljebrunn
Telephone: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com


Om ZetaDisplay
ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan den 4 december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, med kortnamnet ZETA. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com.

Om Digital Signage och multikanalkommunikation
ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.