ZetaDisplay
2018-04-11

ZetaDisplay ökar transparensen med månatligt vd-brev: Fokus på internationell tillväxtFör att öka transparensen och ge både nuvarande och nya potentiella aktieägare större insyn i vad som sker inom bolaget avser ZetaDisplay framöver att publicera månatliga vd-brev. Målsättningen med dessa brev är att förbättra kommunikationen med marknaden.

I breven kommer vd Leif Liljebrunn bland annat att lite utförligare kommentera bolagsnyheter som kommuniceras via pressmeddelanden och sätta dessa i ett större perspektiv, kommentera för bolaget relevanta trender i omvärlden samt meddela om olika intressanta aktiviteter bolaget deltar i. På så sätt vill vi bidra till att aktieägarna, såväl som andra intressenter, får en tydligare bild av bolagets strategier och visioner samt en bättre inblick i den dagliga verksamheten. Det blir också en kanal i vilken bolaget kan svara på eventuella frågor från aktieägare, i den mån vi kan utan att bryta mot EU:s marknadsmissbruksförordning.

Följ gärna vårt nystartade Twitter-konto: ZetaDisplayPubl och prenumerera på bolagets kommande vd-brev via vårt pressrum.


VD-brev 1: Fokus på tillväxt och förvärv
Jag träffar många av våra ägare på olika evenemang och aktieägarträffar och får ibland frågor som tyder på att man fortfarande ser ZetaDisplay som ett "skärmföretag". Jag vill passa på att i detta första VD-brev slå fast att denna uppfattning är felaktig. ZetaDisplay är inte i huvudsak ett hårdvarubolag — vi arbetar med digital butiksutveckling. Vår strategi och produkt är baserad på avancerad mjukvara och tjänster runt denna, alltså de installationer, uppdateringar och anpassningar som vi och våra partner gör ute hos kund. Det är en långsiktigt värdeskapande affärsmodell, som dock har nackdelen att vi inte kan redovisa lika brant tillväxttakt — dock med tveksamma marginaler — som vi skulle kunnat göra om vi bara sålde hårdvara.

ZetaDisplay befinner sig i alla fall i en tillväxtfas. Förvärv av andra intressanta tillväxtbolag i Europa och övriga världen är en del av bolagets strategi för att snabbt etablera sig på nya marknader. Under det senaste året har vi exempelvis genomfört tre förvärv som gjort att vi fått ett starkt fäste i Finland men också Norge och Nederländerna.

I höstas nådde vi en viktig milstolpe när ZetaDisplay tog klivet över till Nasdaq Stockholms reglerade huvudmarknad. Listbytet öppnade upp för en mängd intressanta möjligheter, inte minst när det kommer till bolagsförvärv och spridning av ägandet till större institutioner.

På kort tid har vi lyckats ta en ledande position i branschen, och trots att bolaget fortfarande är relativt litet är vi idag en av de största aktörerna i Europa. Branschen är fortfarande ung och det är först nu på senare tid som e-handlarna börjar sätta riktig press på de fysiska butikerna. Denna utveckling är positiv för oss eftersom butikskedjorna nu tvingas till att utvecklas och hitta nya koncept för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

De aktörer som satsar på att skapa mer framtidsanpassade butiker och lyckas minska gapet mellan det digitala och det fysiska kommer klara sig bra idag och i framtiden. På samma sätt kommer de butiker som inte anpassar sig till omvärldens utveckling att konkurreras ut och kanske försvinna. En trolig utveckling under de kommande åren är att butikerna blir mindre och färre, och istället smartare, mer kundanpassade och digitala. Man kommer kunna e-handla hemma, på väg till butiken, i butiken och på väg hem från butiken. Amazon öppnar exempelvis nya fysiska butiker på löpande band i USA.

I Kina ligger man också lite längre fram i utvecklingen. Som ett exempel började den franska kedjan Auchan nyligen rulla ut helt automatiserade butiker utan personal på en mängd platser i landet, bl.a. Shanghai. Som kund betalar man med telefonen och om något problem skulle uppstå är det möjligt att videochatta med personal som kan hjälpa till på distans.

Hela världen står nu inför det här digitala skiftet i detaljhandels- och servicebranschen och ännu har vi bara börjat skrapa på ytan. Potentialen är enorm och vi ser stora möjligheter att fortsätta expandera snabbt i Europa och övriga världen under de kommande åren.

Jag ser fram emot att fortsätta driva branschen framåt och att långsiktigt bygga en global position som den ledande partnern för digital butiksutveckling!

Leif Liljebrunn, vd ZetaDisplay

Om ZetaDisplay
ZetaDisplay (publ) är en ledande leverantör av lösningar som möjliggör framtidens handel. Bolaget hjälper företag inom detaljhandels- och servicebranschen att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa tjänster och produkter som stänger gapet mellan det digitala och det fysiska. ZetaDisplay befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att etablera sig globalt under de kommande åren. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns idag i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Läs mer om bolaget på http://www.zetadisplay.com. Twitter: ZetaDisplayPubl