ZetaDisplay
2017-09-26

ZetaDisplay: Tecknar ramavtal med ett bolag inom Healthcare värt 3 MSEK

Sverige, 2017-09-26 13:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

ZetaDisplay Sverige har tecknat ett ramavtal avseende leverans av Digital Signage till ett bolag inom Healthcare. Bolaget är en kedja av kliniker i Europa och har i Sverige 40-talet vårdenheter. ZetaDisplay uppskattar det initiala värdet till cirka 3 MSEK. Avtalet löper under en 4-års period och installationer kommer att påbörjas under hösten 2017.

— Vi är mycket glada för att ha teckna ännu ett viktigt avtal på den Svenska marknaden, denna gången inom Healthcare. Vi ser området som växande i hela Europa och det passar oss bra för vår pan-europeiska organisation, säger Leif Liljebrunn CEO ZetaDisplay AB (publ).

ZetaDisplay är en ledande leverantör till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen. Bolaget har ca 100 anställda och försäljningskontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland.

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 26 september 2017 kl 13.55

 

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.