ZetaDisplay
2017-06-19

ZetaDisplay: Rättelse av pressrelease daterad 15:e juni 2017 14:20

Sverige, 2017-06-19 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

I pressmeddelande den 15 juni 2017 angavs felaktig ägare till LOCO kedjan i Norge. Rätt information skall vara att LOCO kedjan i Norge ägs av Cosmetic Group AS, med verksamhet i Norge och Sverige.

Vid frågor kontakta:


ZetaDisplay AB (publ)
CEO Leif Liljebrunn
Telefon: +46 70 845 80 52
E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juni 2017 kl. 13:30.