Ledning och revisor

ZetaDisplays ledning består av åtta personer, med Leif Liljebrunn som verkställande direktör och koncernchef, vilka redovisas nedan

Leif Liljebrun

LEIF LILJEBRUNN, född 1960, Verkställande direktör och koncernchef sedan 2009-07-01 samt VD ZetaDisplay Danmark A/S sedan oktober 2011. Ekonomistudier vid Lunds universitet, med inriktning på "Organisation och Konsultmetodik" samt "Ekonomisk planering och kontroll" 1981-1984. Vice VD i ZetaDisplay 2007-01-01 tom 2009-06-30. Leif var under 10 år med och byggde upp programvaruföretaget XOR i rollen som vice VD och försäljningschef. Under 2004 blev XOR sålt till den börsnoterade norska koncernen Visma. Leif har under åren 2004 tom 2006 verkat inom Visma-koncernen som vVD och försäljningschef i Visma Software AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående personers innehav): 303 200 Stamaktier, 24 000 Teckningsoptioner och 300 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2016).

Oberoende av bolagets större ägare.

Oscar Arp

OSCAR ARP, född 1979, vVD och affärsområdeschef Sverige sedan januari 2017. Utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Oscar Arp har tidigare arbetat som affärsområdeschef på Däckia och dessförinnan som försäljningschef på Swereco Group. Han inledde sin karriär på Thule där han arbetade under sju år, som controller och två år som produktchef.

Innehav i Bolaget: 10 000 Stamaktier och 50 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2019).

Oberoende av bolagets större ägare.

Paula Hjertberg

PAULA HJERTBERG, född 1968. CFO sedan 2015. Fil kand Företagsekonomi och Nationalekonomi vid Lunds universitet. Paula är CFO för ZetaDisplay koncernen. Hon har sedan 2000 innehaft tjänster som ekonomichef och medverkat i ledningsgrupper. Banan som ekonomichef inleddes i Nestlé Sverige AB och i nästan 11 år har Paula haft motsvarande tjänst i Visma Software AB. Paula har stor erfarenhet från mjukvaru- och tjänstesektorn. Paula har byggt upp och skapat effektiva och kvalitativa ekonomifunktioner med verksamheten i fokus.

Innehav i Bolaget: 10 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2019).

Oberoende av bolagets större ägare.

Ben Lindgren

BEN LINDGREN, född 1969, Vice President R&D. Utvecklingschef sedan 2003. Ben har mer än 20 års erfarenhet från både hårdvara och mjukvara. Han kommer närmast från MultiQ där han tjänstgjorde som projektledare och fokuserade på framtagandet av egenutvecklade platta bildskärmar. Har även jobbat på Ideon i Lund med att utveckla bärbara tablets, för att sedan börja på ZetaDisplay 2003 när firman grundades.

Innehav i Bolaget: 8 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2019).

Oberoende av bolagets större ägare.

Johanna Webb

JOHANNA WEBB, född 1984, Vice president Media, arbetat på ZetaDisplay sedan 2012. Kandidatexamen i Business Administration från Macquire University, Sydney, Australien. Johanna har under sin tid på ZetaDisplay byggt upp bolagets medieavdelning, ZetaStudio. Johanna kommer tidigare från globala SaaS företaget Meltwater där hon under fyra år arbetade som Managing Director och var en del av den nordiska ledningen.

Innehav i Bolaget: 8 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2019).

Oberoende av bolagets större ägare.

Jens Helin

JENS HELIN, född 1964, Area Manager Finland. VD ZetaDisplay Finland Oy sedan 2007. Bachelor of Law från Helsingfors universitet. Jens har lång erfarenhet av marknadsföring och mediaproduktion efter att ha producerat TV-reklam i bolagen Proidea Oy, Metronome Film & Television Oy och Flash Films Oü. Han grundade Popcom Oy som såldes till ZetaDisplay 2007 och som därefter bytte namn till ZetaDisplay Finland Oy.

Innehav i Bolaget: 4 000 Stamaktier och 50 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2019).

Oberoende av bolagets större ägare.

Ola Saeverås

OLA SÆVERÅS, född 1975. Area Manager Norway. Bachelor of Business från BI Norwegian Business School. Ola är anställd i ProntoTV sedan 2002. Han har under sin tid på bolaget arbetat med försäljning av digital signage. Ola blev VD i ProntoTV Norge den 1 januari 2017. Han är en av fyra tidigare partner och ägare till ProntoTV, innan bolaget såldes till ZetaDisplay AB. Han har tidigare arbetat sju år i det norska försvaret.

Innehav i Bolaget: 1 000 000 Stamaktier.

Oberoende av bolagets större ägare.

 

 

Stein Rognerud

STEIN ROGNERUD, född 1960. Affärsområdeschef för ZetaDisplay Danmark A/S. Examen i ekonomi från Ekonomisk College, Olso. Han började på ZetaDisplay 2008 och var tidigare VD för ZetaDisplay Norge AS. Stein var en av grundarna till butiksdataföretaget Client System A/S och arbetade som försäljningschef från 1989 till 2004 då bolaget såldes till Visma. I samband med detta blev han försäljningschef i Visma Retail A/S med ansvar för försäljningen i Sverige och Danmark samtidigt som han satt i styrelsen för Visma Retail AB.

Innehav i Bolaget: 18 880 Stamaktier, 444 Preferensaktier, 444 Teckningsoptioner och 20 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2019).

Oberoende av bolagets större ägare.

 

Per-Arne Pettersson

Sedan årsstämman 2016 är revisionsbolaget Deloitte AB revisor i Bolaget, med auktoriserade revisorn PER-ARNE PETTERSSON, född 1959, som huvudansvarig revisor. Revisorn nås via adress: Deloitte AB, Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö.