Största aktieägare


Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 31 december 2016, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

Aktieägare Antal stamaktier Antal preferensaktier Totalt antal aktier Andel av kapital (%) Andel av röster (%)
Mats Johansson 2 052 575 2 628 2 055 403 14,9 15,4
Martin Gullberg 1 178 712   1 178 712 8,5 8,9
Anders Pettersson  1 061 702 115 114 1 176 816 8,5 8,1
Magari Venture AS (tidigare Pronto Holding AS) 1 000 000   1 000 000  7,2 7,5
Anders Moberg 820 001 126 521 946 522 6,8 6,3
Mats Leander 760 500 6 612 767 112 5,5 5,7
AMF fonder 600 000 60 217 660 217 4,8 4,6
Bernt Larsson 503 673 5 500 509 173 3,7 3,8
Leif Liljebrunn   253 200   253 200 1,8 1,9
Mikael Hägg 200 000  20 000 220 000  1,6 1,5
Övriga aktieägare 4 797 887 269 740 5 067 427 36,7 36,3
Summa 13 228 250 606 332 13 834 582 100 100

I tabellen redovisas inte eventuella innehav av teckningsoptioner. För bolagets insynsregister hänvisar vi till fi.se