Största aktieägare


Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 30 september 2017, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

Aktieägare Antal stamaktier Antal preferensaktier Totalt antal aktier Andel av kapital (%) Andel av röster (%)
Mats Johansson 2 052 575 2 628 2 055  203 10,4 10,6
Virala Oy Ab 1 300 000   1 300 000 6,6 6,7
Anders Pettersson  1 136 702 115 114 1 251 816 6,3 6,0
Martin Gullberg 1 018 712   1 018 712 5,1 5,3
Magari Venture AS (tidigare Pronto Holding AS) 1 000 000   1 000 000 5,0 5,2
Prioritet Capital AB 970 000   970 000 4,9 5,0
Nordea Fonder AB 970 000   970 000 4,9 5,0
Anders Moberg 845 001 126 521 971 522 4,9 4,4
AMF Fonder 835 000 60 217 895 217 4,5 4,4
Mats Leander 785 500 6 612 792 112 4,0 4,1
Mikael Hägg 522 500 20 000 542 500 2,7 2,7
AB Stena Metall Finans 516 000   516 000 2,6 2,7
LMD Beheer B.V (tidigare ägare Qyn B.V) 510 823   510 823 2,6 2,6
Bernt Larsson 471 273 6 363 477 363 2,4 2,4
Crafoordska Stiftelsen 322 500   322 500 1,6 1,7
Leif Liljebrunn   313 200   313 200 1,6 1,6
Manu Mesimäki 250 542   250 542 1,3 1,3
Övriga aktieägare 5 407 922 268 877 5 676 799 28,6 28,3
Summa 19 228 250 606 332 19 834 582 100 100

I tabellen redovisas inte eventuella innehav av teckningsoptioner. För bolagets insynsregister hänvisar vi till fi.se