Största aktieägare


Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 29 mars 2018, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

Aktieägare Antal stamaktier Antal preferensaktier Totalt antal aktier Andel av kapital (%) Andel av röster (%)
Mats Johansson 2 062 575 2 628 2 065 203 10,4 10,7
Virala Oy Ab 1 300 000   1 300 000 6,6 6,7
Anders Pettersson  1 148 772 58 114 1 206 886 6,1 6,0
Martin Gullberg 1 018 712   1 018 712 5,1 5,3
Magari Venture AS (tidigare Pronto Holding AS) 1 000 000   1 000 000 5,0 5,2
Prioritet Capital AB 970 000   970 000 4,9 5,0
Nordea Fonder AB 970 000   970 000 4,9 5,0
Anders Moberg 845 001 126 521 971 522 4,9 4,4
AMF Fonder 835 000 60 217 895 217 4,5 4,4
Mats Leander 785 500 6 612 792 112 4,0 4,1
Mikael Hägg 472 500 20 000 492 500 2,5 2,5
AB Stena Metall Finans 516 000   516 000 2,6 2,7
LMD Beheer B.V (tidigare ägare Qyn B.V) 510 823   510 823 2,6 2,6
Bernt Larsson 441 293 6 363 447 656 2,3 2,3
Crafoordska Stiftelsen 322 500 50 000 372 500 1,9 1,7
Leif Liljebrunn   317 493   317 493 1,6 1,6
Manu Mesimäki 250 542   250 542 1,3 1,3
Övriga aktieägare 5 461 539 275 877 5 787 416 28,9 28,5
Summa 19 228 250 606 332 19 834 582 100 100

I tabellen redovisas inte eventuella innehav av teckningsoptioner. För bolagets insynsregister hänvisar vi till fi.se