Största aktieägare


Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 30 juni 2017, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

Aktieägare Antal stamaktier Antal preferensaktier Totalt antal aktier Andel av kapital (%) Andel av röster (%)
Mats Johansson 2 052 575 2 628 2 055  203 14,5 15,1
Anders Pettersson  1 086 702 115 114 1 201 816 8,5 8,1
Martin Gullberg 1 018 712   1 018 712 7,2 7,5
Magari Venture AS (tidigare Pronto Holding AS) 1 000 000   1 000 000  7,1 7,4
Anders Moberg 845 001 126 521 971 522 6,9 6,3
Mats Leander 785 500 6 612 792 112 5,6 5,8
AMF fonder 600 000 60 217 660 217 4,7 4,5
Bernt Larsson 481 073 6 363 487 436 3,4 3,5
Leif Liljebrunn   303 200   303 200 2,1 2,2
Manu Mesimäki 250 542   250 542 1,8 1,8
Mikael Hägg 200 000  20 000 220 000  1,6 1,5
Övriga aktieägare 4 918 122 268 877 5 186 999 36,7 36,4
Summa 13 541 427 606 332 14 147 759 100 100

I tabellen redovisas inte eventuella innehav av teckningsoptioner. För bolagets insynsregister hänvisar vi till fi.se