Handel i aktien

ZetaDisplay AB (publ) är sedan den 4 april 2011 listat på NASDAQ OMX First North Premier i Stockholm. Handeln sker i ett aktieslag (ISIN-kod SE0001105511) och sker med kortnamnet ZETA. Inga nya aktier har givits ut i samband med listningen.

First North Premier är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North Premier kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North Premier har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First North Premiers regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North Premier. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan och upptagande till sådan handel.

Certified Adviser på First North Premier är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 STOCKHOLM,
tel 08 - 463 80 00.

Klicka här för att ladda ner den bolagsbeskrivning som upprättades i samband med listningen.