Största aktieägare

Största aktieägare

Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 30 september 2018, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

AKTIEÄGARE ANTAL STAMAKTIER ANTAL PREFERENSAKTIER TOTALT ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL % ANDEL AV RÖSTER %
Mats Johansson 2 553 468 2 628 2 556 096 10,4 10,5
Anders Pettersson 2 423 253 58 114 2 481 367 10,1 10,0
Virala Oy AB 1 700 000   1 700 000 6,9 7,1
Prioritet Capital AB 1 212 500   1 212 500 4,9 5,0
Anders Moberg 1 056 251 106 521 1 162 772 4,7 4,4
Nordea Fonder 1 122 072   1 122 072 4,6 4,7
AMF Fonder 1 043 750 60 217 1 103 967 4,5 4,4
Magari Venture AS 1 100 000   1 100 000 4,5 4,6
Mats Leander 981 875 6 612 988 487 4,0 3,2
Martin Gullberg 818 712   818 712 3,3 3,4
LMD Beheer B.V (tidigare ägare Qyn B.V) 596 762   596 762 2,4 2,5
Mikael Hägg 569 274 20 000 589 274 2,4 2,4
Avanza Pension 496 967 27 239 524 206 2,1 2,1
Six Sis AG 452 927 54 593 507 520 2,1 1,9
AB Stena Metall Finans 500 000   500 000 2,0 2,1
Bernt Larsson 393 443 8 132 401 575 1,6 1,6
Leif Liljebrunn 393 966   393 966 1,6 1,6
SEB Life International 348 128   348 128 1,4 1,4
Manu Mesimäki 313 177   313 177 1,3 1,3
Övriga aktieägare 5 958 787 262 276 6 221 063 25,2 25,9
Summa 24 035 312 606 332 24 641 644 100 100