Största aktieägare

Största aktieägare

Nedan anges ZetaDisplays största aktieägare per 31 december 2018, med därefter för bolaget kända förändringar. Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav.

AKTIEÄGARE ANTAL STAMAKTIER ANTAL PREFERENSAKTIER TOTALT ANTAL AKTIER ANDEL AV KAPITAL % ANDEL AV RÖSTER %
Virala Oy AB 2 811 681   2 811 681 11,4 11,6
Mats Johansson 2 563 468 2 628 2 566 096 10,4 10,6
Anders Pettersson 2 423 253 58 114 2 481 367 10,0 10,0
Prioritet Capital AB 1 212 500   1 212 500 4,9 5,0
Anders Moberg 1 056 251 106 521 1 162 772 4,7 4,4
Nordea Fonder 1 122 072   1 122 072 4,5 4,6
AMF Fonder 1 043 750 60 217 1 103 967 4,5 4,3
Magari Venture AS 1 100 000   1 100 000 4,4 4,5
Mats Leander 988 817 6 612 995 429 4,0 4,1
Martin Gullberg 818 712   818 712 3,3 3,4
LMD Beheer B.V (tidigare ägare Qyn B.V) 596 762   596 762 2,4 2,5
Mikael Hägg 590 274 20 000 610 274 2,5 2,4
Avanza Pension 503 585 27 155 530 740 2,1 2,1
Six Sis AG 461 927 54 593 516 520 2,1 1,9
SEB Life International 408 128   408 128 1,6 1,7
Leif Liljebrunn 393 966   393 966 1,6 1,6
Bernt Larsson 343 783 8 132 351 915 1,4 1,4
AB Stena Metall Finans 345 431   345 431 1,4 1,4
Manu Mesimäki 313 177   313 177 1,3 1,3
Övriga aktieägare 5 046 180 262 360 5 308 540 21,5 21,2
Summa 24 143 717 606 332 24 750 049 100 100