Ledning och revisor

Ledning och revisor

ZetaDisplays ledning består av elva personer, med Leif Liljebrunn som verkställande direktör och koncernchef, vilka redovisas nedan.

Leif Liljebrun

LEIF LILJEBRUNN, född 1960, Verkställande direktör och koncernchef sedan 2009-07-01 samt VD ZetaDisplay Danmark A/S sedan oktober 2011. Ekonomistudier vid Lunds universitet, med inriktning på "Organisation och Konsultmetodik" samt "Ekonomisk planering och kontroll" 1981-1984. Vice VD i ZetaDisplay 2007-01-01 tom 2009-06-30. Leif var under 10 år med och byggde upp programvaruföretaget XOR i rollen som vice VD och försäljningschef. Under 2004 blev XOR sålt till den börsnoterade norska koncernen Visma. Leif har under åren 2004 tom 2006 verkat inom Visma-koncernen som vVD och försäljningschef i Visma Software AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående personers innehav): 393 966 Stamaktier, 26 200 Teckningsoptioner och 300 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2016).

Oberoende av bolagets större ägare.

Manu Mesimäki

MANU MESIMÄKI, född 1969, Area Manager Finland sedan december 2018. Utbildning som Träingenjör och med en bakgrund som entreprenör. Manu grundade Seasam Oy 2000 där han var VD när bolaget såldes till ZetaDisplay i mitten av 2017. Sedan dess har Manu varit ansvarig för affärsutveckling i den finska organisationen. Manu Mesimäki är dessutom styrelseledamot i två kommunikationsbolag inom familjesfären.

Innehav i Bolaget: 313 177 Stamaktier.

Oberoende av bolagets större ägare.

Daniel Oelker

DANIEL OELKER, född 1961, CCO (Chief Communication Officer) sedan oktober 2018. Utbildad som MBA, Master in Communications och journalist vid universiteten i München och Lund. Daniel Oelker har tidigare bl.a. arbetat som SVP Communications & Branding för Hilding Anders, Thule Group och SCA Hygiene Products. Han har lång erfarenhet av att driva på integrationen och positioneringen  i bolag som växer kraftigt organiskt och genom förvärv. Daniel Oelker sitter även i styrelsen för Polygiene AB samt Sleeping World AB. 

Innehav i Bolaget: 30 000 aktier, 50 000 personaloptioner (Teckningsoptioner 2018/2021)

Oberooende av bolagets större ägare.

 

Oscar Arp

OSCAR ARP, född 1979, vVD och affärsområdeschef Sverige sedan januari 2017. Utbildad civilekonom vid Lunds universitet. Oscar Arp har tidigare arbetat som affärsområdeschef på Däckia och dessförinnan som försäljningschef på Swereco Group. Han inledde sin karriär på Thule där han arbetade under sju år, som controller och två år som produktchef.

Innehav i Bolaget: 24 536 Stamaktier och 50 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2019).

Oberoende av bolagets större ägare.

OLA BURMARK, född 1969, CFO och IR ansvarig sedan juni 2018. Utbildad civilekonom vid Mittuniversitet. Ola Burmark har tidigare arbetat som CFO på Medivir (publ.), OneMed och Aditro och även varit ansvarig för företagsförvärv och finansiering på Thule Group.  Därutöver har han arbetet med såväl finansieringsfrågor och företagsförvärv på såväl Cell Network (publ) och SCA (publ) Han inledde sin karriär som revisor på EY. 

Innehav i Bolaget: 3 750 Stamaktier. 50 000 Personaloptioner.

Oberoende av bolagets större ägare.

Ben Lindgren

BEN LINDGREN, född 1969, Vice President R&D. Utvecklingschef sedan 2003. Ben har mer än 20 års erfarenhet från både hårdvara och mjukvara. Han kommer närmast från MultiQ där han tjänstgjorde som projektledare och fokuserade på framtagandet av egenutvecklade platta bildskärmar. Har även jobbat på Ideon i Lund med att utveckla bärbara tablets, för att sedan börja på ZetaDisplay 2003 när firman grundades.

Innehav i Bolaget: 8 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2019).

Oberoende av bolagets större ägare.

Johanna Webb

JOHANNA WEBB, född 1984, Vice president Media, arbetat på ZetaDisplay sedan 2012. Kandidatexamen i Business Administration från Macquire University, Sydney, Australien. Johanna har under sin tid på ZetaDisplay byggt upp bolagets medieavdelning, ZetaStudio. Johanna kommer tidigare från globala SaaS företaget Meltwater där hon under fyra år arbetade som Managing Director och var en del av den nordiska ledningen.

Innehav i Bolaget: 8 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2019).

Oberoende av bolagets större ägare.

Jens Helin

JENS HELIN, född 1964, VP International Business. VD ZetaDisplay Finland Oy mellan 2007-2018. Bachelor of Law från Helsingfors Universitet. Jens har lång erfarenhet av marknadsföring och mediaproduktion efter att ha producerat TV-reklam i bolagen Proidea Oy, Metronome Film & Television Oy och Flash Films Oü. Han grundade Popcom Oy, som såldes till ZetaDisplay 2007 och som därefter bytte namn till ZetaDisplay Finland Oy.

Innehav i Bolaget: 5 000 Stamaktier och 50 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2019).

Oberoende av bolagets större ägare.

Ola Saeverås

OLA SÆVERÅS, född 1975. Styrelseledamot samt  Area Manager Norway. Bachelor of Business från BI Norwegian Business School. Ola är anställd i ProntoTV sedan 2002. Han har under sin tid på bolaget arbetat med försäljning av digital signage. Ola blev VD i ProntoTV Norge den 1 januari 2017. Han är en av fyra tidigare partner och ägare till ProntoTV, innan bolaget såldes till ZetaDisplay AB. Han har tidigare arbetat sju år i det norska försvaret.

Innehav i Bolaget: 1 100 000 Stamaktier och 500 000 Teckningsoptioner 2018/2021 (via bolaget Magari Venture AS som till 1/4 ägs av Ola Saeverås).

Oberoende av bolagets större ägare.

 

 

Stein Rognerud

STEIN ROGNERUD, född 1960. Affärsområdeschef för ZetaDisplay Danmark A/S. Examen i ekonomi från Ekonomisk College, Olso. Han började på ZetaDisplay 2008 och var tidigare VD för ZetaDisplay Norge AS. Stein var en av grundarna till butiksdataföretaget Client System A/S och arbetade som försäljningschef från 1989 till 2004 då bolaget såldes till Visma. I samband med detta blev han försäljningschef i Visma Retail A/S med ansvar för försäljningen i Sverige och Danmark samtidigt som han satt i styrelsen för Visma Retail AB.

Innehav i Bolaget: 17 880 Stamaktier och 20 000 Personaloptioner (Teckningsoptioner via incitamentsprogram 2016/2019).

Oberoende av bolagets större ägare.

 

Hans-Christiaan de Vaan

HANS-CHRISTIAAN DE VAAN, född 1976, Area Manager Benelux. Magisterexamen från Erasmus Universitetet i Rotterdam. Hans-Christiaan startade sin karriär hos KPN där han innehade olika tjänster fram till och med 2005. Då började bildandet av bolaget Qyn. 2010 blev Hans-Christiaan verkställande direktör för Qyn. 2012 förvärvade Hans-Christiaan, Han Bakermans och Matthijs Buijs bolaget Qyn från KPN. Tillsammans har Hans-Christiaan med övriga ägare varit ansvariga för utvecklingen av bolaget och vad det står för idag. 3 november 2017 förvärvade ZetaDisplay bolaget.

Innehav i Bolaget:  596 762 Stamaktier (via bolaget LMD Beheer B.V.,som till 1/3 ägs av Hans-Christiaan)

Oberoende av bolagets större ägare.

Per-Arne Pettersson

Sedan årsstämman 2016 är revisionsbolaget Deloitte AB revisor i Bolaget, med auktoriserade revisorn PER-ARNE PETTERSSON, född 1959, som huvudansvarig revisor. Revisorn nås via adress: Deloitte AB, Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö.