Finansiell kalender

Finansiell kalender

2018-08-16
Delårsrapport januari - juni 2018
2018-05-21
Delårsrapport januari - mars 2018
2018-05-21
Årsstämma 2018 i Malmö
2018-04-25
Årsredovisning 2017
2018-02-22
Bokslutskommuniké 2017
Bolagsstämmor
2018-05-21