Finansiell kalender

2018-11-08 Delårsrapport januari-september 2018
2018-08-16 Delårsrapport januari – juni 2018
2018-05-21 Delårsrapport januari-mars 2018
2018-05-21 Årsstämma 2018 i Malmö
2018-04-25 Årsredovisning 2017
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

Bolagsstämmor

2018-05-21 Årsstämma 2018
PDF Fullmaktsformulär stämma ZD  68.1 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Kallelse årsstämma ZD 174.2 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Valberedningens motiverade yttrande  97.2 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF ZD ÅS18 - Förslag RELB 126.9 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF ZD ÅS18 - Styrelsens redovisning av sin utvärdering  78.5 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Optionsvillkor_(Bilaga_A) 144.0 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Styrelsens förslag p 19 a och b  82.2 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF ZD ÅS18 - Optionsvillkor (Bilaga B) 144.3 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF ZD ÅS18 - Styrelsens yttrande enl 19 kap 22 § ABL  43.2 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Revisorsyttrande ersättningar ledbefatthavare ZD 2017 590.0 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF ZetaDisplay ÅS 18 - Protokoll (signerat)  309.8 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF ZetaDisplay ÅS 18 - bilaga 2-3, Förslag p. 19  1.7 MB   Lägg filer i dokumentmappen
2017-05-22 Årsstämma 2017
PDF Fullmaktsformulär stämma ZD  80.7 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Kallelse årsstämma ZD 106.2 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Valberedningens motiverade yttrande 121.6 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Styrelsens redovisning av sin utvärdering  38.3 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Slutligt förslag RELB 274.5 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF ZD protokoll ÅS 17 (170522) undertecknat exkl röstlängd.pdf 288.4 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2016-11-10 Extra Bolagsstämma 2016
PDF Kallelse till extra bolagsstämma ZetaDisplay  85.6 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Revisors yttrande 537.5 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § (161010)  38.6 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § (161010)  39.6 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Protokoll extrastämma 2016-11-10  59.5 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2016-05-16 Årsstämma 2016
PDF Kallelse årsstämma ZetaDisplay 125.7 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Protokoll årsstämma 2016-05-16 104.4 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2016-03-21 Extra Bolagsstämma 2016
PDF Kallelse till extra bolagsstämma ZetaDisplay 124.4 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Förslag bolagsordning  92.2 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Förslag optionsprogram 2016-2019  67.2 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Förslag optionsvillkor (Bilaga A) 147.7 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Revisorsyttrande  98.8 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Styrelsens redogörelse med underskrifter 850.8 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Protokoll fört vid extrastämma sign inkl bilagor exkl röstlängd 898.9 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2015-05-11 Årsstämma 2015
PDF Kallelse årsstämma ZetaDisplay  25.2 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Protokoll årsstämma 2015-05-11  71.4 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2014-05-12 Årsstämma 2014
PDF Kallelse årsstämma ZetaDisplay 2014  25.2 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Protokoll årsstämma 2014-05-12  70.2 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2013-05-22 Årsstämma 2013
PDF Kallelse till årsstämma i ZetaDisplay AB  30.8 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2012-05-15 Årsstämma 2012
PDF Kallelse ZetaDisplay Årsstämma 2012  18.1 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2011-11-29 Extra Bolagsstämma 2011
PDF Kallelse till extra bolagsstämma  13.1 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Bilaga 1 - riktad emission av TO 2011-2014 - 01  80.0 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Bilaga 1A - villkor teckningsoptioner - 01 136.6 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Bilaga 2 - årsredovisning ZetaDisplay AB (publ) 2010  2.9 MB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Bilaga 3 A - styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § ABL 225.8 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Bilaga 3 B - revisorns yttrande enligt 14 kap 8 § ABL 197.1 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Bilaga 4 - riktad emission av TO 2011-2015 - 01  79.8 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Bilaga 4A - villkor teckningsoptioner - 01 136.6 KB   Lägg filer i dokumentmappen
PDF Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 111205 - ZetaDisplay  83.7 KB   Lägg filer i dokumentmappen
2011-05-19 Årsstämma 2011
PDF ZetaDisplay: Kallelse till årsstämma i ZetaDisplay AB (publ)  12.5 KB   Lägg filer i dokumentmappen

Lägg filer i dokumentmappen = Lägg filer i dokumentmappen