Styrelse

ZetaDisplays styrelse består av sex ledamöter, varav Mats Johansson är ordförande, vilka redovisas nedan. Övriga uppdrag inkluderar ej eventuella uppdrag i dotterbolag i ZetaDisplay-koncernen.

Mats Johansson

MATS JOHANSSON, född 1961, Styrelseledamot sedan 2000 och styrelseordförande sedan 2013. En av ZetaDisplays grundare. Director i ZetaDisplay. VD i ZetaDisplay 2003-01-01 - 2009-06-30.Grundare av MultiQ 1990. VD i MultiQ 1990-1997.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Iconovo AB och i KlaraBo Sverige AB samt styrelseledamot i Zenit Design Group AB. 

Innehav i Bolaget (inklusive närstående personers innehav): 2 062 575 Stamaktier, 2 628 Preferensaktier och 2 628 Teckningsoptioner.

Beroende av bolaget och ledningen, beroende av bolagets större ägare.

Anders Moberg

ANDERS MOBERG, född 1950, Styrelseledamot sedan 2009. Koncernchef i retailföretaget MAF Group i Dubai 2007-2008. Koncernchef Royal Ahold i Holland 2003-2007. Divisionschef Home Depot i USA 1999-2002. Tidigare ett antal år på IKEA varav som koncernchef 1986-1999.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Byggmax Group AB. Styrelsemedlem i Hema B.V, Itab Shop Concept AB, Bergendahl & Son AB, Christ GmbH och Boconcept A/S.

Innehav i Bolaget: 845 001 Stamaktier, 126 521 Preferensaktier och 126 521 Teckningsoptioner.

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

 

Anders Pettersson

ANDERS PETTERSSON, född 1959. Styrelseledamot sedan 2014. Civilingenjör och civilekonom. Tidigare koncernchef i Hilding Anders AB, Capital Safety Group och Thule AB. Även förflutet i Gunnebo AB, Trelleborg AB och Nobel Industrier. Partner hos Arle Capital Partners.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Alite International AB och Brink BV. Styrelseledamot i Hempel A/S och Victoria Park AB

Innehav i Bolaget: 1 148 772 Stamaktier, 58 114 Preferensaktier och 65 114 Teckningsoptioner.

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

 

Ingrid Blank

INGRID JONASSON BLANK, född 1962, Styrelseledamot sedan 2010. Civilekonom från Göteborgs universitet. Verksam inom ICA-koncernen under åren 1986-2010, senast som vice VD i ICA Sverige AB med ansvar för marknadsfunktionen.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Stor & Liten AB. Styrelsemedlem i Bilia AB, Martin & Servera AB, Fiskars Oyj, Musti ja Murri Group Oy, Orkla ASA, Royal Unibrew A/S, Nordic Morning Group OY, Ambea AB och Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.

Innehav i Bolag: 148 400 Stamaktier (varav 50 000 innehas genom kapitalförsäkring), 20 000 Preferensaktier och 20 000 Teckningsoptioner.

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

 

Mats Leander

MATS LEANDER, född 1960, Styrelseledamot sedan 2010. Examen i Fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Founding Partner i Sterling Equity Partners S.A., Luxemburg.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Covenant Capital Ltd and Senior Adviser SEP A.S. Styrelsemedlem i Neveken Service AB och Oscarshem Fastigheter AB. VD i Vistajet Ltd and direktör i UDC Retail Fund III.

Innehav i Bolaget: 785 500 Stamaktier, 6 612 Preferensaktier och 6 612 Teckningsoptioner.

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Martin Gullberg

MARTIN GULLBERG, född 1963, Styrelseledamot sedan 2003. En av ZetaDisplays grundare. Affärsutvecklare i ZetaDisplay 2003-2016. Grundare av MultiQ 1990. Vice VD samt Affärsutvecklare i MultiQ 1990-2003. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Skurups Sparbank, Styrelseledamot Aktiebolaget Wolkes Punsch.

Innehav i Bolaget: 1 018 712 Stamaktier

Beroende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Ola Saeverås

OLA SÆVERÅS, född 1975. Styrelseledamot sedan 2018. Ola är även Area Manager Norway. Ola har en Bachelor of Business från BI Norwegian Business School. Ola är anställd i ProntoTV sedan 2002. Han har under sin tid på bolaget arbetat med försäljning av digital signage. Ola blev VD i ProntoTV Norge den 1 januari 2017. Han är en av fyra tidigare partner och ägare till ProntoTV, innan bolaget såldes till ZetaDisplay AB. Han har tidigare arbetat sju år i det norska försvaret.

Innehav i Bolaget: 1 000 000 Stamaktier.

Oberoende av bolagets större ägare.