Styrelse

ZetaDisplays styrelse består av sex ledamöter, varav Mats Johansson är ordförande, vilka redovisas nedan. Övriga uppdrag inkluderar ej eventuella uppdrag i dotterbolag i ZetaDisplay-koncernen.

Mats Johansson

MATS JOHANSSON, född 1961, Styrelseledamot sedan 2000 och styrelseordförande sedan 2013. En av ZetaDisplays grundare. Director i ZetaDisplay. VD i ZetaDisplay 2003-01-01 - 2009-06-30.Grundare av MultiQ 1990. VD i MultiQ 1990-1997. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Iconovo AB och i KlaraBo Sverige AB samt styrelseledamot i Zenit Design Group AB. 

Innehav i Bolaget (inklusive närstående personers innehav): 2 055 575 Stamaktier, 2 628 Preferensaktier och 2 628 Teckningsoptioner.

Beroende av bolaget och ledningen, beroende av bolagets större ägare.

Anders Moberg

ANDERS MOBERG, född 1950, Styrelseledamot sedan 2009. Koncernchef i retailföretaget MAF Group i Dubai 2007-2008. Koncernchef Royal Ahold i Holland 2003-2007. Divisionschef Home Depot i USA 1999-2002. Tidigare ett antal år på IKEA varav som koncernchef 1986-1999. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i OBH Nordica AB. Styrelseledamot i Ahlstrom Corp., Byggmax Group AB, Hema BV, ITAB Shop Concept AB, Rezidor Hotel Group AB, Amor GmbH, Bergendahl & Son AB och Suomen Lahikauppa Oy.

Innehav i Bolaget: 820 001 Stamaktier, 126 521 Preferensaktier och 126 521 Teckningsoptioner.

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Anders Pettersson

ANDERS PETTERSSON, född 1959. Styrelseledamot sedan 2014. Civilingenjör och civilekonom. Tidigare koncernchef i Hilding Anders AB, Capital Safety Group och Thule AB. Även förflutet i Gunnebo AB, Trelleborg AB och Nobel Industrier. Partner hos Arle Capital Partners. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Alite International AB och Brink International AB. Styrelseledamot i Hempel A/S och Victoria Park AB

Innehav i Bolaget: 1 052 793 Stamaktier, 63 114 Preferensaktier och 63 114 Teckningsoptioner.

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

 

Ingrid Blank

INGRID JONASSON BLANK, född 1962, Styrelseledamot sedan 2010. Civilekonom från Göteborgs universitet. Verksam inom ICA-koncernen under åren 1986-2010, senast som vice VD i ICA Sverige AB med ansvar för marknadsfunktionen. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bilia AB, Fiskars Oy, Orkla ASA, Matas A/S, Royal Unibrew A/S, Musti ja Murri Group Oy, Travel Support & Services Nordic AB, Ambea Vård & Omsorg AB och Norm AB.

Innehav i Bolag: 120 000 Stamaktier (varav 80 000 innehas genom kapitalförsäkring), 20 000 Preferensaktier och 20 000 Teckningsoptioner.

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Mats Leander

MATS LEANDER, född 1960, Styrelseledamot sedan 2010. Examen i Fastighetsekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan. Founding Partner i Sterling Equity Partners S.A., Luxemburg. Övriga uppdrag: Vice Chairman i VistaJet Ltd, Director i UDC Retail Fund III, Executive Director i Covenant Capital Ltd, Senior Adviser SEP A.S.

Innehav i Bolaget: 760 500 Stamaktier, 6 612 Preferensaktier och 6 612 Teckningsoptioner.

Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Martin Gullberg

MARTIN GULLBERG, född 1963, Styrelseledamot sedan 2003. En av ZetaDisplays grundare. Affärsutvecklare i ZetaDisplay 2003-2016. Grundare av MultiQ 1990. Vice VD samt Affärsutvecklare i MultiQ 1990-2003. Övriga uppdrag: Vice Styrelseordförande Skurups Sparbank, Styrelseledamot Aktiebolaget Wolkes Punsch.

Innehav i Bolaget: 1 178 712 Stamaktier

Beroende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.