Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Årsstämma 2019 i Malmö
Årsstämman kommer att hållas i Malmö den 21 maj 2019. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till ZetaDisplay AB:s styrelse via e-post till Sweden@zetadisplay.com eller via brev under följande adress: ZetaDisplay AB, Styrelsen, Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö. För att kunna tas in i kallelsen ska ett förslag inför årsstämman ha inkommit till styrelsen senast den 2 april 2019
Årsstämma 2018