IR-kontakt
Leif Liljebrunn
CEO, ZetaDisplay AB (publ)

Telefon: +46 (0)708 - 45 80 52
Höjdrodergatan 21
SE-212 39 MALMÖ
SWEDEN

Frågor till Investor Relations-avdelningen kan sändas genom att fylla i nedanstående formulär. Fält markerat med * är obligatoriska.

 
 
 
 
 
 
Detta hjälper ZetaDisplay AB (publ) att förhindra missbruk av registrerade meddelanden.